မတည္ၿငိမ္တဲ့ကမာၻထဲက တည္ၿငိမ္တဲ့စိတ

အနာဂတ္မွာ ဘာပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်ျခင္းမရွိဘဲ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါတယ္။

ကမာၻႀကီး (သုိ႔) က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ဘဝမွာ ဘာေတြပဲျဖစ္ပ်က္ေနပါေစ၊ ၿငိမ္သက္မႈရႏုိင္မယ့္ေနရာတစ္ေနရာ ရွိပါသလား? ဘဝအေျခအေနနဲ႔ ကမာၻႀကီးရဲ႕အေျခအေနေတြကုိ အမႈမထားဘဲ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသလား? မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာဟာ ဘုရားရဲ႕တန္ဖုိးကုိ မေျပာင္းလဲတဲ့ကိန္းေသ တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကမာၻႀကီးဟာ အၿမဲေျပာင္းလဲေနေပမယ့္ ဘုရားကေတာ့ မေျပာင္းလဲပါဘူး။ သူဟာ တည္ၾကည္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက “ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ ရွိသေလာ။ ငါမွတပါး အျခားေသာမူလ အျမစ္မရွိ။ တစ္စုံတစ္ဦးကုိမွ် ငါမသိ။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။” လုိ႔ မိန္႔ဆုိပါတယ္။ ဘုရားဟာ အစဥ္တည္ရွိေနပါတယ္။ သူ႔ကုိအၿမဲကုိးစားႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ “မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ မေျပာင္းမလဲ ေနေတာ္မူ” ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ႏွလုံးသားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူေစကာ သူ႔အားျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈကုိ ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကုိယ္သူ ဖြင့္ျပႏုိင္ပါတယ္။

စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ ရႏုိင္ပါသလား?

စတန္းဖုိ႔တကၠသုိလ္မွ မၾကာခင္ကေက်ာင္းၿပီးသူ ဟီသာက ဒီလုိေျပာခဲ့ပါတယ္ - “ဘုရားနဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိ တာဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာနဲ႔ လွပတဲ့ေန႔စဥ္ဘဝကုိပုိင္ဆုိင္ျခင္းပါပဲ။ တကမာၻလုံးနဲ႔က်ေနာ္မလဲႏုိင္တဲ့ အလြန္အေရးပါတဲ့ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သိနားလည္ၿပီး ခ်စ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဆက္သြယ္လုိ႔ ရပါတယ္။”

ေသြးမတိတ္ေရာဂါေဝဒနာရွင္ ေက်ာင္းသားေလး စတီးဗ္ေဆာယာဟာ ေသြးသြင္းရာကေန အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိး ကူးစက္ထား ေၾကာင္း သိရတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ၿငိမ္သက္မႈကုိ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ အစမွာ စတီးဗ္ဟာ အရမ္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနခဲ့တယ္။ ဘုရားကုိအျပစ္တင္တယ္။ ၿပီးမွ ဘုရားကုိရွာေဖြေတြ႔ရွိသြားတယ္။ အဲဒီအခါမွာ- သူ႔ဘဝရဲ႕က်န္ရွိတဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ စတီးဗ္ဟာ သူ႔လုိေက်ာင္းသားခ်င္းေတြထံမွာ ဘုရားကုိသိရွိရာမွ သူေတြ႔ႀကံဳခံစားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဘုရားကုိ သူတုိ႔ဘယ္လုိသိရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပဖုိ႔ မေရတြက္ႏုိင္တဲ့ေက်ာင္းဝင္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခရီးထြက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘုရား သခင္က “ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔အား ငါေပး၏။ ေလာကီသားတုိ႔ေပးသကဲ့သုိ႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔စိတ္ႏွလုံး ပူပန္ျခင္း၊ စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။ သင္တုိ႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ခံၾကရလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မစုိးရိမ္ ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကုိေအာင္ၿပီ” လုိ႔ မိန္႔ဆုိခဲ့ပါတယ္။

စတီးဗ္လုိပဲ တျခားေက်ာင္းသားမ်ားစြာတုိ႔ဟာ ဒီဘဝမွာဘာပဲျဖစ္ပ်က္ေနပါေစ၊ ဒါဟာ “ကမာၻႀကီးရဲ႕အဆုံး” မဟုတ္ဘူး၊ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကမာၻဟာ အဆုံးမဟုတ္ေသးလုိ႔ပါပဲဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါၿပီ။

စစ္ကတုတ္က်င္းမ်ားရဲ႕ဘုရား

အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ လူေတြဟာ ဘုရားဆီလွည့္မလာခင္ အေျခအေနေတြ အလြန္ဆုိးဝါးတဲ့အထိ ေစာင့္ဆုိင္းေနတတ္ ၾကတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တုန္းက တပ္တြင္းအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးက “ကတုတ္က်င္းထဲမွာ ဘယ္သူမွဘုရားမဲ့ဝါဒီ လုပ္လုိ႔မရဘူး။” လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။ ဘဝဟာ ပန္းခင္းလမ္းလုိျဖစ္တဲ့အခါမွာ လူေတြ ဘုရားလုိအပ္တယ္လုိ႔ မထင္တတ္ ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘဝမွာ အက်ပ္အတည္းထဲေရာက္လာၿပီ၊ ကတုတ္က်င္းထဲေရာက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲသြား တတ္တယ္။

ဗာဂ်ီးနီးယားတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူေလး ကဲရင္းက သူမဘုရားကုိဘယ္လုိေတြ႔ရွိလာသလဲဆုိတာကုိ ခုလုိေျပာျပပါတယ္- “က်မကုိယ္က်မ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္လုိ႔ထင္ခဲ့တာ၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔က်ရင္ ဘုရားေက်ာင္းသြားေလ့ရွိ တယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဟာဘယ္သူလဲဆုိတာ မသိခဲ့ဘူး။ က်မအထက္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္မွာလည္း က်န္တဲ့သုံးႏွစ္စလုံးမွာလုိပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္လုံးလုိလုိ အရက္မူးတယ္၊ ေဆးသုံးတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကုိယ့္ကုိခ်စ္မယ့္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ရွာတယ္။ က်မအတြင္းထဲမွာေတာ့ ေသလုနီးပါးျဖစ္ၿပီး ဘဝကုိထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒီဘဝကုိရပ္တန္႔ပစ္ခ်င္ေနၿပီဆုိတာ သိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့အခါ ဘဝအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြရမယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒါဟာ ဘုရားကုိ က်မဘဝထဲဝင္ေရာက္လာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ျပည့္စုံသြားပါတယ္။ သူဟာ က်မကုိ ေမတၱာ၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အားေပးမႈ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ လက္ခံမႈ၊ ၿပီးေတာ့ ဘဝရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကုိ ျပခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ က်မအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ၿပီး ဘဝဟာ သူ႔အတြက္သာမဟုတ္ခဲ့ရင္ ဒီေန႔ က်မဘဝ ရပ္တည္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။”

အနာဂတ္မွာဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာ ဘယ္သူသိပါ့မလဲ? ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားစြာဟာ စစ္ေျမျပင္ကတုတ္က်င္းေတြထဲ ေရာက္ေနသလုိ ခံစားေကာင္းခံစားၾကမယ္။ ဘဝဟာ စစ္ပြဲတစ္ခုလုိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈဟာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ အပူမီးေတြဝုိင္းေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွသာ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ဘုရားထံကုိဦးလွည့္တတ္ၾကတာပါ။ ဒါကိစၥမရွိပါဘူး၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ အစဥ္တည္ၿမဲတဲ့ဘုရားရွိေနၿပီး အမွန္ဆုိသူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာခ်င္ ေနတာပါ။ သူက “ငါတစ္ပါးသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၍၊ ငါမွတပါး ကယ္တင္ေသာသခင္မရွိ။.. ငါ့ကုိေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ကယ္တင္ ျခင္းေက်းဇူးကုိခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ။” လုိ႔ မိန္႔ႁမြက္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္ကုိ “အကူအညီ” တစ္ခုလုိ ေတြးျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ သူသာလွ်င္ အမွန္တကယ္ က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံ မွန္ကန္တဲ့ အကူအညီပဲျဖစ္ပါတယ္။

မျမင္ရတဲ့ကတုတ္က်င္းမ်ား

တခ်ဳိ႕လူေတြက်ေတာ့ ဘဝအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ဘုရားဆီကုိ ဦးလွည့္တတ္ၾကတယ္။ တကၠဆပ္က ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဂြၽန္က “က်ေနာ့္ေနာက္ဆုံးႏွစ္မွာ ေက်နပ္မႈရေစမယ္လုိ႔ လူေတြေျပာတတ္ၾကတဲ့ အရာ အားလုံးကုိ က်ေနာ္ရရွိခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းဝင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရတာတုိ႔၊ ပါတီပြဲတုိ႔၊ အမွတ္ေကာင္း ေကာင္းရတာတုိ႔၊ က်ေနာ္အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ ဒိတ္ခြင့္ရတာတုိ႔ေပါ့။ ေကာလိပ္မွာေနစဥ္ က်ေနာ္လုပ္ခ်င္၊ ေအာင္ျမင္ခ်င္တာခဲ့တာေတြ အားလုံးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်နပ္မႈမရခဲ့ေသးဘူးဗ်ာ။ တစ္ခုခုဟာေနတုန္းပဲ။ တျခားရွာရမယ့္ေနရာလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္ဒီလုိခံစားေနရတာကုိေတာ့ ဘယ္သူမွမသိၾကဘူး -- အျပင္ပန္းမွာ က်ေနာ္မျပဘူးေလ။”

အရာရာအဆင္ေျပေနတဲ့အခါမွာေတာင္ ဘဝမွာ ကတုတ္က်င္းတစ္ခု ရွိေနႏုိင္ပါတယ္ -- မ်က္စိနဲ႔မေတြ႔ရဘဲ ႏွလုံးသားက ခံစားရတဲ့ အတြင္းစိတ္ထဲမွာေပါ့။ အီလီႏြိဳက္စ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ဘက္ကီက ဒီအျဖစ္အပ်က္ကုိ ခုလုိေျပာပါတယ္- “ဒီအဝတ္အစားေလးကုိဝတ္ရမွ၊ ဒီေကာင္ေလးနဲ႔ရည္းစားျဖစ္မွ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီေနရာကုိသြားလည္ပတ္ရမွ သင့္ဘဝသာ ယာၿပီး ၿပီးျပည့္စုံမယ္လုိ႔ ဘယ္ႏွစ္ခါေလာက္ စဥ္းစားဖူးသလဲ? ၿပီးေတာ့ အဲဒီရွပ္အကၤ်ီကုိဝယ္ၿပီး၊ အဲဒီေကာင္ေလးနဲ႔ဒိတ္ၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီေနရာကုိလည္ပတ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့အခါ အရင္ကထက္ကုိ ပုိၿပီး စိတ္ထဲဟာတာတာေနတာမ်ဳိး ဘယ္ႏွစ္ခါ ႀကဳံဖူးပါသလဲ?”

စစ္ကတုတ္က်င္းမ်ဳိးကုိခံစားရဖုိ႔ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျဖစ္ဆုိးတစ္ခုခု ႀကဳံေတြ႔ဖုိ႔ေတာင္ မလုိပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲ ဘုရားမပါရွိတာကုိက ၿငိမ္သက္ျခင္းဆိတ္သုန္းေနတာမ်ဳိး ခံစားၾကရတာပါ။ ဘက္ကီက သူဘုရားကုိသိရွိလာပုံကုိ “အဲဒီ ေနာက္ပုိင္းလည္း က်မဘဝမွာ အခက္အခဲနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ဘက္မွာ ေမတၱာနဲ႔ခ်စ္ေနတဲ့ ထာဝရဘုရား ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိရတဲ့အတြက္ ကုိယ္လုပ္သမွ်ကုိ အေတြးအျမင္သစ္နဲ႔ လုပ္ႏုိင္ပါ တယ္။ ဘုရားနဲ႔ကုိယ္နဲ႔အတူတူသာဆုိ မေျဖရွင္းႏုိင္တာမရွိဘူးလုိ႔ က်မယုံၾကည္တယ္ -- ၿပီးေတာ့ က်မႀကိဳးစားရွာေဖြလာ ေနခဲ့တဲ့ ျပည့္စုံမႈကုိေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။”

က်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲ ဘုရားပါဝင္တယ္ဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အနားယူႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားကုိသိလာၿပီးေတာ့ သမၼာ က်မ္းစာထဲမွာ သူေျပာခဲ့တာေတြကုိ ဖတ္႐ႈလုိက္နာမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲကုိ အဲဒီစိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ သူေဆာင္က်ဥ္း ေပးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔သူ႔ကုိသိရွိပုိင္ဆုိင္လုိ႔ပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕တည္ၾကည္ျခင္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ ဂ႐ုစုိက္ႏုိင္စြမ္းေတြကုိ ျမင္ေတြ႔လာၿပီး ဘဝကုိ သူ႔ရဲ႕အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ ၾကည့္ျမင္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အနာဂတ္မွာဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ထံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ တည္ထားႏုိင္ပါတယ္။

စစ္မွန္ေသာစိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ - ေက်ာက္ေပၚ၌တည္ေသာအိမ္

သင့္ဘဝကုိ တစုံတခုအေပၚ တည္ထားပါသလား? အမွန္ေျပာရရင္ လူတုိင္းဟာ တစုံတခုအေပၚ တည္မွီၾကတာခ်ည္းပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ဦးစီမွာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုစီရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ထားတဲ့အရာ ေပါ့။ မိမိကုိယ္မိမိလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ -- “ငါႀကိဳးစားရင္ ငါ့ဘဝကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ ငါလုပ္ႏုိင္တာပဲ” လုိ႔။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကုိယ့္ဘဝပုံစံအေပၚေပါ့ -- “ငါ ေငြအမ်ားႀကီးရွာႏုိင္ရင္ ဘဝဟာသာယာမွာပဲ” လုိ႔ေလ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုခုေပၚမွာေပါ့ -- “အနာဂတ္က အရာရာကုိ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မွာပါ” လုိ႔ ထင္ရင္ထင္မယ္။

ဘုရားမွာေတာ့ ကြဲျပားတဲ့အျမင္မ်ဳိးရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ယုံၾကည္မႈကုိ မိမိကုိယ္ကုိ၊ တျခားလူေတြေပၚ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီေလာကကေပးတဲ့ အရာတစ္ခုခုေပၚမွာ တည္မွီထားရင္ ဒါဟာ မခုိင္မာတဲ့အေျခပါပဲလုိ႔ သူကဆုိပါတယ္။ ဒီဟာေတြထက္ သူ႔အေပၚ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တည္မွီေစခ်င္တာပါ။ သူက “အၾကင္သူသည္ ငါေဟာေျပာေသာ ဤစကားကုိ ၾကား၍ နားေထာင္၏။ ထုိသူသည္ ေက်ာက္ေပၚမွာအိမ္ေဆာက္ေသာ ပညာရွိႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ ငါပုံျပမည္။ မုိး႐ြာ၍ေရစီး သည္ႏွင့္ ေလလာ၍ ထုိအိမ္ကုိတုိက္သည္ရွိေသာ္၊ ေက်ာက္ေပၚမွာတည္ေသာေၾကာင့္ မၿပိဳမလဲေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါေဟာေျပာေသာ ဤစကားကုိၾကား၍ နားမေထာင္ဘဲေန၏။ ထုိသူသည္ သဲေပၚမွာအိမ္ေဆာက္ေသာ လူမုိက္ႏွင့္တူ ေၾကာင္းကုိ ငါပုံျပမည္။ မုိဃ္း႐ြာ၍ေရစီးသည္ႏွင့္ ေလလာ၍ ထုိအိမ္ကုိတုိက္ေသာအခါ၊ ႀကီးစြာေသာၿပိဳလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေလသည္” လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘဝမုန္တုိင္းေတြလာတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝမွာ ဘုရားပါဝင္ေနတာဟာ ပညာရွိရာက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားရဲ႕ ရည္႐ြယ္ရင္းကေတာ့ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲေရာက္ေရာက္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ပုိမုိႂကြယ္ဝေသာအသက္ တာကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။ သူက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝနယ္ပယ္တုိင္းမွာ အေပါင္းလကၡဏာဆန္တဲ့ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ရရွိလုိပါတယ္။

အဆုံးစြန္ေသာစိတ္ေအးခ်မ္းမႈ

တခ်ဳိ႕က ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာခ်မ္းသာတဲ့သူရဲ႕ သားျဖစ္ေနရတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းမွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း အသာေလးရႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ လုံၿခံဳမႈရွိတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္မႈရွိေန ရင္ေတာ့ မ်ားစြာႀကီးမားတဲ့လုံၿခံဳမႈ ရွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ တန္ခုိးအာဏာႀကီးမားပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နဲမတူ၊ ဘုရားသခင္ဟာ မနက္ျဖန္မွာ၊ ေနာက္အပတ္မွာ၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ၊ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ သိပါတယ္။ သူက “ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခား ေသာဘုရားမရွိ။ အဦးမွစ၍ အဆုံးတုိင္ေအာင္လည္းေကာင္း … ေဖာ္ျပလ်က္.. ငါ့အလုိရွိသမွ်ကုိ ငါျပည့္စုံေစမည္” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ဘာျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ သူသိပါတယ္။ ပုိအေရးႀကီးတာက က်ေနာ္တုိ႔ဘဝမွာ ဘာျဖစ္လာမယ္၊ သူ႔ကုိလက္ခံရရွိထားတယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိစိတ္ခ်ေနႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ခုိလႈံရာျဖစ္၍၊ ခြန္အားကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည့္ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။” လုိ႔ သမၼာက်မ္း စာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကုိေတြ႔ရွိႏုိင္ဖုိ႔ အ႐ုိးခံစိတ္နဲ႔ ရွာေဖြဖုိ႔ပါပဲ။ သူက “ငါ့ကုိရွာေသာအခါ စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ့ႏွင့္ရွာလွ်င္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္” လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘုရားကုိသိရွိတဲ့လူဟာ ဒုကၡဆင္းရဲေတြကုိ မျဖတ္သန္းရဘူးလုိ႔ေတာ့ မဆုိလုိပါဘူး။ ျဖတ္သန္းရမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားရဲ႕တုိက္ခုိက္မႈ၊ သဘာဝဝန္းက်င္ မဟုတ္ရင္ စီးပြားေရးကပ္ဆုိက္မႈေတြကုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရင္ အဲဒီေဘးဒုကၡထဲမွာ ဘုရားကုိသိရွိတဲ့လူေတြလည္း ပါဝင္ေနမွာပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဘုရားအတူပါရွိျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ခြန္ အားကုိ ေပးစြမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္တစ္ဦးက ဒီလုိေျပာခဲ့ပါတယ္- “ငါတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကုိ ခံရေသာ္လည္း အက်ဳိးနည္းျခင္းသုိ႔မေရာက္။ မႀကံစည္ႏုိင္ေအာင္ရွိေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္။ ညွင္းဆဲ ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း ႐ႈံးျခင္းမရွိ။ ေအာက္သုိ႔လွဲျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း ဆုံးရာသုိ႔မေရာက္။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ ဘဝက က်ေနာ္တုိ႔ ျပႆနာေတြ ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆုိတာ ေျပာေနပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္မႈျပဳၿပီး ရင္ဆုိင္ေန တယ္ဆုိရင္ ျပႆနာေတြကုိ ကြဲျပားတဲ့အျမင္မ်ဳိးနဲ႔၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔မွာမရွိတဲ့ခြန္အားနဲ႔ တုန္႔ျပန္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ျပႆနာကမွ ဘုရားသခင္ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ေလာက္တဲ့ အစြမ္းမရွိပါဘူး။ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အလဲထုိးႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြအားလုံးထက္ ပုိႀကီးမားၿပီး၊ ဒါေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ စြန္႔ပစ္မခံရပါဘူး။

ဘုရားသခင္ ဂ႐ုစုိက္ေတာ္မူတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အသက္တာမွာ ထင္ရွားႏုိင္တဲ့ ဘုရားရဲ႕ႀကီးျမတ္တဲ့တန္ခုိးေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ နက္႐ႈိင္းတဲ့ေမတၱာနဲ႔ အစဥ္ဒြန္တြဲပါတယ္။ အနာဂတ္ဟာ ဘယ္တုန္းကမွမႀကံဳဖူးတဲ့ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ျဖစ္လာခ်င္ ျဖစ္လာမယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးစုမုန္းတီးေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲမႈေတြ ပုိမုိထူေျပာလာခ်င္ ထူေျပာလာလိမ့္မယ္။ ဘယ္ဟာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားသခင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိခ်စ္သေလာက္ ဘယ္သူကမွ ခ်စ္ႏုိင္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ဂ႐ုစုိက္သေလာက္ ဘယ္သူကမွ ဂ႐ုစုိက္ႏုိင္မယ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေတာ္မူ၏။ အမႈေရာက္ေသာအခါ ရဲတုိက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခုိလႈံေသာသူတုိ႔ကုိ သိမွတ္ေတာ္မူ၏။”၁ဝ လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပေနပါတယ္။ “သင္တုိ႔ကုိ သတိႏွင့္ၾကည့္႐ႈေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔၌ စုိးရိမ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္၌ အပ္ႏွံၾကေလာ့။”၁၁ လုိ႔ဆုိတယ္။ ဒါ့အျပင္ “ထာဝရဘုရားဘုရား၏ လမ္းခရီးေတာ္ရွိသမွ်တုိ႔ [ျပဳေလသမွ်ေသာအရာတုိ႔] သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းၾကပါ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ပတၳနာျပဳေသာသူအေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္ တကြ ပတၳနာျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔၏ အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏။ [မိမိအား] ေၾကာက္႐ြံေသာသူတုိ႔၏အလုိကုိ ျပည့္စုံေစ ေတာ္မူ၏။ ထုိသူတုိ႔၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္းကုိၾကား၍ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။”၁၂ လုိ႔ မိန္႔ဆုိထားပါတယ္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ဒီလုိႏွစ္သိမ့္အားေပးခဲ့တယ္- “စာငွက္ႏွစ္ေကာင္ကုိ အႆရိတစ္ျပားအဖုိးႏွင့္ ဝယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ သင္တုိ႔အဘ အခြင့္မရွိလွ်င္ ထုိစာငွက္တစ္ေကာင္မွ် ေျမသုိ႔မက်ရ။ သင္တုိ႔ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ ေရတြက္လ်က္ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔သည္ စာငွက္အမ်ားတုိ႔ထက္ သာ၍ျမတ္ၾက၏။”၁၃ ဘုရားသခင္ကုိကုိးစားရင္ ဘယ္သူနဲ႔မွ်၊ ဘယ္လုိနဲ႔မွ်မတူ သင့္ကုိကြယ္ကာေစာင့္မမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္အားျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ

အနာဂတ္မွာဘာရွိတယ္ က်ေနာ္တုိ႔မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး။ အက်ပ္အတည္းေတြေရာက္လာရင္ ဘုရားသခင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ရွိေနပါတယ္။ အဆင္ေျပမႈေတြလာရင္လည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ႏွလုံးသာထဲက ကြက္လပ္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔၊ ဘဝအဓိပၸာယ္ကုိ ေပးဖုိ႔ ဘုရားသခင္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔လုိအပ္ေနတုန္းပါပဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ ဒါေတြေျပာလာၿပီးေနာက္မွာ ဘာအေရးႀကီးဆုံးလဲ? တကယ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ဘုရားဆီ ကေန သီးျခားရွိမေနပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားကုိသိသလား? ဘုရားကေကာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိသိသလား? သူ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဘဝထဲကေန ပစ္ပယ္ထားသလား? မဟုတ္ရင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳသလား? ဘုရားကုိသိရွိျခင္းကေန က်ေနာ္တုိ႔အထဲမွာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အျမင္ကုိ ရွိလာေစၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိေပးပါတယ္။ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္းကေန ဘဝအေျခအေနေတြ တုိင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဘုရားက က်ေနာ္တုိ႔ဘဝရဲ႕ဗဟုိခ်က္ျဖစ္သင့္တာလဲ? ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔ကုိသိရွိျခင္းမွအပ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဒါမွမဟုတ္ စစ္မွန္တဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ သူဟာဘုရားျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔က ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး။ သူက က်ေနာ္တုိ႔အေပၚ မမွီခုိဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ကပဲ သူ႔အေပၚ မွီခုိရမွာျဖစ္တယ္။ ဘဝမွာ သူ႔ကုိလုိအပ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သူမပါဘဲ ဘဝကုိ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေပမယ့္ အခ်ည္းႏွီးပဲျဖစ္ပါမယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ကုိရွာေဖြဖုိ႔ အလုိရွိပါတယ္။ သူ႔ကုိေတြ႔ရွိဖုိ႔နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲမွာ သူ႔ကုိပါဝင္ေစဖုိ႔ အလုိရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက- သူ႔ကုိက်ေနာ္တုိ႔ ဥေပကၡာျပဳၾကတာပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ဒီလုိေျပာပါတယ္- “ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ သုိးမ်ားကဲ့သုိ႔လမ္းလြဲကာ မိမိတုိ႔သြားလုိရာလမ္းသုိ႔ လုိက္လ်က္ေနၾက”၁၄ တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ဘုရားမပါဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝကုိေမာင္းႏွင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါကုိ သမၼာက်မ္းစာက “အျပစ္” လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ေျပာတဲ့ ဟီတာက အျပစ္နဲ႔ပါတ္သက္လုိ႔- “က်ေနာ္တုိ႔ စတန္းဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ကုိဝင္တုန္းက ခရစ္ယာန္မဟုတ္ ပါဘူး။ ကမာၻႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးအစည္းအေဝးေတြတက္တယ္၊ လူမ်ဳိးခြဲျခားေရးဝါဒနဲ႔ လူမႈတရားမွ်တေရး ေလ့လာတဲ့ဘာသာရပ္ေတြယူတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအသင္းတုိက္မွာပဲ ဘဝကုိျမွဳပ္ႏွံ ထားတယ္။ က်ေနာ့္စြမ္းအားေတြနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ သိသာတဲ့ထူးျခားမႈေတြ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ႏြမ္းပါးတဲ့မူလ တန္းကေလးေတြကုိ စာျပတယ္။ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြအတြက္ေဆာက္ထားတဲ့ေဂဟာတစ္ခုမွာ ေန႔ေက်ာင္းဖြင့္တယ္။ စားစရာ မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ စားႂကြင္းစားက်န္ေတြ ေကာက္ခံေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမာၻႀကီးကုိေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ပုိႀကိဳးစားေလ၊ က်ေနာ္ပုိစိတ္ပ်က္ေလပါပဲ။ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္၊ ဥေပကၡာတရား၊ ၿပီးေတာ့ အျပစ္တရားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူ႔သေဘာသဘာဝတစ္ခုလုံးကုိက အစကေနျပန္စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီလုိ႔ က်ေနာ္ စၿပီးစဥ္းစားလာတယ္။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး = ဘုရားနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကမာၻႀကီးရဲ႕အျဖစ္သနစ္ေတြအားလုံးကုိ ၿခံဳၾကည့္လုိက္ရင္ အခ်ိန္ကာလေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ တုိးတက္လာတဲ့နည္းပညာေတြက ဒီေလာက္အေရးမပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ? လူသားေတြအေနနဲ႔ အဓိကျပႆနာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိက်ေနာ္တုိ႔ ဘုရား သခင္ထံကေန ကင္းကြာေနၾကတာပါပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးျပႆနာေတြဟာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ပါဘူး၊ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘုရားက ဒါကုိသိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ထံကေနေဝးကြာေနျခင္းအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ထံလွည့္ျပန္ဖုိ႔လမ္းေၾကာင္းကုိ ခင္းေပးခဲ့တာကေတာ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္မွတဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”၁၅ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္စား ကားစင္တင္ၿပီးအဆုံးစီရင္ (ေရွးယခင္ကြပ္မ်က္ျခင္းပုံစံ) ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူဟာ ေသဆုံးၿပီး ျမွဳပ္ႏွံခံရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္စားခံေသျခင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္မႈထဲ ဝင္ေရာက္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္ -- “ထုိသူကုိလက္ခံသမွ် ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။”၁၆ လုိ႔ က်မ္းစာကဆုိပါတယ္။

ဒါဟာ တကယ္႐ုိးရွင္းပါတယ္- ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ဆက္သြယ္ခ်က္ ရရွိခ်င္တယ္ -- ဒါေၾကာင့္ ေယ႐ႈထံမွ တဆင့္ အဲဒီဆက္သြယ္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘုရားကုိရွာေဖြဖုိ႔နဲ႔ သူ႔ကုိ ဘဝထဲဖိတ္ေခၚဖုိ႔ပဲ လုိပါ ေတာ့တယ္။ လူေတြက ဒါကုိ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းတယ္ဆုိတာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ႐ုိးသားပြင့္လင္း စြာ စကားေျပာျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ စိတ္အရင္းခံအတုိင္း ဒီလုိဆုေတာင္းခ်က္ကုိေျပာၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အခုပဲ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါၿပီ- “ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ သိရွိလုိပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ဘဝထဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ဖူးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုျပဳလုိပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွေဝးကြာေနျခင္းအတြက္ ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ခံယူလုိပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ရာအတြက္ က်ေနာ့္ကုိယ္စား ေယ႐ႈအေသခံျခင္းကုိ ယုံၾကည္လက္ခံ ပါၿပီ။ ယေန႔မွစ၍ ကိုယ္ေတာ့္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ဘဝထဲ ဝင္ေရာက္ေစလုိပါတယ္။”

ဘုရားသခင္ကုိ သင့္ဘဝထဲဝင္ေရာက္ဖုိ႔ အမွန္တကယ္ ဆုေတာင္းၿပီးၿပီလား? ဒါကုိ သင္နဲ႔ဘုရားကပဲ သိပါတယ္။ ေတာင္း ၿပီးၿပီဆုိရင္ သင့္မွာ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္စရာရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင့္က သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕လက္ရွိဘဝကုိ မ်ားစြာသာလြန္တဲ့ ေက်နပ္မႈရရွိေစမယ္လုိ႔ ကတိေတာ္ေပးပါတယ္။၁၇ သင့္အထဲမွာ က်ိန္းဝပ္မယ္လုိ႔လည္း မိန္႔ဆုိပါတယ္။၁၈ ၿပီးေတာ့ ထာဝရအသက္ကုိလည္း ေပးပါတယ္။၁၉

နယူးအဂၤလန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ မယ္လီဆာက- “က်မငယ္ငယ္ေလးတုန္းက အေမကအေဖ့ကုိ ကြာရွင္းခဲ့ေတာ့ ဘာျဖစ္ပ်က္ေနလဲဆုိတာေတာင္ က်မေကာင္းေကာင္းမသိခဲ့ဘူး။ အေဖ အိမ္မလာေတာ့ဘူးဆုိတာပဲ သိခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔ ေတာ့ အဖြားဆီသြားလည္တဲ့အခါ အေဖ သမီးကုိ႐ုိက္ၿပီးေတာ့ ျပန္မလာေတာ့တာလဲဆုိတာ နားမလည္ဘူးလုိ႔ေျပာလုိက္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အဖြားက က်မကုိေပြ႔ပုိက္ၿပီး သမီးကုိဘယ္ေတာ့မွပစ္မထားမယ့္သူတစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ သူက ေယ႐ႈပဲလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဖြားက ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာ ၁၃း၅ ထဲက “ငါသည္ သင့္ကုိမစြန္႔၊ သင့္ကုိ အလွ်ဥ္းပစ္၍မထား” ဆုိတာနဲ႔ ဆာလံက်မ္း ၆၈း၅ ထဲက “ဘုရားသခင္သည္ မိဘမဲ့သူမ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္၍ မုဆုိးမမ်ားကုိ ကာကြယ္ေတာ္မူ၏” ဆုိတဲ့ က်မ္းပုိဒ္ေတြကုိ ကုိးကားခဲ့တာပါ။ ဘုရားသခင္က က်မရဲ႕ဖခင္အရာခံယူခ်င္တယ္ဆုိတာၾကားရေတာ့ က်မအရမ္းကုိ စိတ္လႈပ္ရွားသြားခဲ့တယ္။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

သင့္ဝန္းက်င္ကမာၻမွာ ဘာပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ ဘုရားသခင္ ကုိယ့္အတြက္ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ၿငိမ္းေအးမႈဆုိ တာရွိပါတယ္။ အနာဂတ္က ဘာကုိပဲေခၚေဆာင္ခဲ့ပါေစ၊ အစဥ္မေျပာင္းလဲ တည္ရွိေနတဲ့သူအျဖစ္ ဘုရားသခင္ကုိ သင္ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါတယ္။

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚၿပီးပါၿပီ (အျခားအေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ား လုိက္လာရန္)

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚေကာင္းဖိတ္ေခၚလုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒီအရာကုိ ပုိမုိျပည့္စုံစြာရွင္းျပေပးပါ။

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္...

(၁) သမၼာက်မ္းစာထဲက ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၄၄း၈ ႏွင့္ မာလခိအနာဂတၱိက်မ္း ၃း၆
(၂) ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာ ၁၃း၈
(၃) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၄း၂၇ ႏွင့္ ၁၆း၃၃
(၄) ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၄၃း၁၁ ႏွင့္ ၄၅း၂၂
(၅) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၇း၂၄-၂၇
(၆) ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၄၆း၉-၁ဝ
(၇) ဆာလံက်မ္း ၄၆း၁
(၈) ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၂၉း၁၃
(၉) ေကာရိန္သုၾသဝါဒစာ ဒု-ေစာင္ ၄း၈-၉
(၁ဝ) နာဟုံအနာဂတၱိက်မ္း ၁း၇
(၁၁) ေပတ႐ုၾသဝါဒစာ ၁-ေစာင္ ၅း၇
(၁၂) ဆာလံက်မ္း ၁၄၅း၁၇-၁၉
(၁၃) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၂၉-၃၁
(၁၄) ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၅၃း၆က
(၁၅) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၃း၁၆
(၁၆) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁း၁၂
(၁၇) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁ဝး၁ဝ
(၁၈) ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း ၁၄း၂၃
(၁၉) ရွင္ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ ၁-ေစာင္ ၅း၁၁-၁၃

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္