ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ဘုရားလုိအပ္သလဲ?

ေမးခြန္း - “ကြ်န္ေတာ္ဘဝမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိ ရရွိခံစားေနပါတယ္ ။ ‘ဘုရား’ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈအယူအဆကေနမွ ဘဝရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြရမယ္လုိ႔ ဘာေၾကာင့္ခံယူဖုိ႔လုိသလဲ?”

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေျဖ - မွန္ပါတယ္၊ ဘုရားမလိုအပ္ပဲ သင့္ဘဝမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြရရွိႏုိင္ပါတယ္။ လူေျမာက္မ်ားစြာက စည္းစိမ္ဥစၥာခ်မ္းသာမႈေတြ၊ ၾကင္နာတတ္တဲ႔ မိသားစုေတြနဲ႔ ျပသနာၾကီးၾကီးမားမားမရွိပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ခံစားေနၾကပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အခုခ်ိန္မွာ ၾကီးမားတဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္မွုေတြသင္ပိုင္ဆိုင္ေပမယ္႔ အဲဒီအထဲမွာ ဘုရားပါရွိမွသာ သင့္ဘဝဟာပုိျပည့္စုံလာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကုိသိျခင္းဟာ ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအတုိင္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ သုံးဘီးစီးတာ ( ဆိုကၠား )ေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီကေလးႀကီးလာတဲ့ေနာက္ ကားစီးတဲ့အခါမွာ သုံးဘီးဟာ ( ဆိုကၠား ) အေတာ္ပ်င္းစရာေကာင္းသလုိျဖစ္ေနမယ္။ ဘဝမွာလုိခ်င္တာအကုန္ရတယ္လုိ႔ သင္ထင္ခ်င္ထင္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ သုံးဘီးစီး ( ဆိုကၠားစီး) ေနတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္သေဘာေလာက္ပဲ ျဖစ္ရင္ျဖစ္ေနမယ္ဆုိတာသိမွတ္ပါ။

ေယ႐ႈက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဆႏၵေတြကုိ အျခားဘယ္အရာကမွျဖည့္ဆည္းေပးတာနဲ႔မတူေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္ (ရွင္ေယာဟန္ ၄း၁၃-၁၄။ ၆း၃၅)။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ္ခႏၶာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းတဲ့လူသားေတြသာမက ဝိညာဥ္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့လူသားေတြ ျဖစ္ၾကလုိ႔ပါပဲ။ ဘုရားသခင္ကသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဝိညာဥ္ရဲ႕ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကုိ အျပည့္အဝ ေက်နပ္ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားမပါဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ ဘုရားကုိသိရွိမွသာ စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ေက်နပ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမွန္တကယ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ တမလြန္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ေမးခြန္းလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ကမၻာေပၚက အကန္႔အသတ္သာရွိတဲ့ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ဟာ ဘုရားရဲ႕စမ္းသပ္တဲ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေကာ? သူ႔ကုိသိလာမလား၊ သိမလာဘူးလားဆုိတဲ့ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈမႈမ်ဳိးျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေလ? အဲလုိသာဆုိ အဲဒီစာေမးပြဲႀကီးကုိ သင္ဘယ္လုိေျဖဆုိမလဲ? (ေရာမ ၁ ထဲမွာေျပာသလုိ) သင္ဟာ ဘုရားသခင္ကုိသိရွိျခင္းကုိ [သမၼာတရားကုိ] “အဓမၼျဖင့္ ဆီးတားႏွိပ္စက္”ေနပါသလား? ဘုရားသခင္တည္ရွိတယ္ဆုိတဲ့အေထာက္အထားေတြ သင့္ဘဝမွာေတြ႔ရဲ႕လား၊ သို႔မဟုတ္ ေတြ႔လ်က္နဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္မခံခ်င္လုိ႔ပဲလား?

ဘုရားသခင္ကုိ သင့္ဘဝမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မရရွိဘူးဆုိရင္ေကာ? ဟုတ္ၿပီေလ၊ သင္ေျပာခဲ့သလုိ၊ ဒီေလာကရဲ႕ စည္းစိမ္သာယာမႈေတြမွာ ဆက္ၿပီးေပ်ာ္ပုိက္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္အတြက္ အဲဒီေပ်ာ္႐ႊင္မႈဟာ လူ႔ဘဝမွာတင္ ၿပီးဆုံးသြားမယ္ဆုိတာသတိျပဳပါ။ ဘာျပဳလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘုရားသခင္ကုိ သင္ျငင္းပယ္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ သင္ဟာ ဆုေက်းဇူး (သင့္အသက္တာ) ကုိသာလက္ခံၿပီး ဆုေက်းဇူးျပဳသူကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။

ဘုရားသခင္က ေနာင္တမလြန္ဘဝအတြက္ အံ႔ၾသဘြယ္ ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အရာေတြကို အခုခ်ိန္မွာ ထင္ရွားမျပေသးဘူးဆိုရင္ေကာ …ဘုရားကို မျငင္းပယ္ခဲ႔တဲ႔ သူေတြအတြက္ေကာ

ကားစီးတာက ဆိုကၠားစီးတာထက္ ပိုေကာင္းသလို ေနာင္တမလြန္ဘဝက အခုဘဝထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုရင္ေကာ

ဘုရားကုိသင္ ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒါေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္