လိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈရွာေဖြျခင္း

ဘယ္လုိခ်စ္ရမယ္၊ အခ်စ္ခံရမယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရွိပါ။ သင့္အခ်စ္ေရးမွာ စစ္မွန္တဲ့ရင္းႏွီးမႈကုိ ခံစားပါ …

ဒစ္က္ပရ္နယ္လ္မွ

Collegiate Challenge မဂၢဇင္းထဲမွာ ေဒါက္တာဟင္နရီဘရန္႔ဒ္က လင္မယားေတြ သူ႔ဆီလာတဲ့အခါတုိင္း ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခု (သုိ႔) ပုံေသတစ္ခုရွိတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာ “အစမွာ လိင္ဟာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ခံစားလာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္အေဖာ္ကိုလည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ခံစားလာရတယ္။ အျငင္းပြားတယ္၊ ရန္ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ဆုံး ကြဲၾကတယ္။ ခုေတာ့ ရန္သူေတြပါပဲ။” လုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။

ဒါကုိက်ေနာ္ “ေနာက္တစ္ေန႔မနက္” ေရာဂါလကၡဏာလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏႈိးလာတဲ့အခါ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးမႈကုိ မခံစားရဘူး။ လိင္မႈဆက္ဆံေရးက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေက်နပ္မႈမေပးေတာ့ဘဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔အရင္က တကယ္မျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ အရာနဲ႔ပဲ အဆုံးသတ္ရေတာ့တယ္။ အမွန္ရွိေနတာက ကုိယ့္ဆႏၵကုိျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အတၱသမားႏွစ္ေယာက္ပါပဲ။ စစ္မွန္တဲ့အခ်စ္နဲ႔ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈရဲ႕အရိပ္လကၡဏာေတြကုိ “တဒဂၤ” မေတြ႔ရေတာ့ဘဲ၊ မညီမွ်တဲ့အေနအထားတစ္ခုမွာ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းကုိ ရွာေဖြေနမွန္း ကုိယ့္ကုိကုိယ္ေတြ႔လာရတယ္။

ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈဆုိတာ ခႏၶာေသြးသားမကပါ။

က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္စီဘဝမွာ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပုိင္းခု ရွိတယ္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ခံစားမႈဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈဆုိင္ရာနဲ႔ ဘာသာေရးဆုိင္ရာဆုိၿပီးရွိပါတယ္။ ဒီအစိတ္အပုိင္းငါးခုကုိ သဟဇာတက်က် အတူတကြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပုံစံျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးမႈရွာေဖြရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီေန႔ (သုိ႔) မေန႔ကပဲ အေျဖရခ်င္ၾကတယ္။ ျပႆနာက က်ေနာ္တုိ႔ဟာ “တဒဂၤ” အားရေက်နပ္မႈကုိ လုိခ်င္ၾကတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ရင္းႏွီးမႈလုိအပ္ခ်က္ မျပည့္ဝတဲ့အခါ “တဒဂၤ” ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ရွာတတ္ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘယ္မွာ ရွာၾကသလဲ? ခႏၶာပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ လူမႈေရး၊ ခံစားမႈ (သုိ႔) ဘာသာေရးဆုိင္ရာမွာလား? ခႏၶာပုိင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားနယ္ပယ္ေလးခုမွာထက္စာရင္ ခႏၶာပုိင္းမွာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးဖုိ႔က လြယ္ကူပါတယ္။ တစ္နာရီ (ဒါမွမဟုတ္) နာရီဝက္အတြင္းမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္တစ္ဦးနဲ႔ ခႏၶာပုိင္းဆုိင္မွာ ရင္းႏွီးႏုိင္ပါတယ္ -- ေသြးသားဆႏၵအေပၚမွာပဲ မူတည္တာပါ! ဒါေပမယ့္ လိင္ဟာ အေပၚယံလုိအပ္ခ်က္ကုိ ယာယီျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ အရာတစ္ခုပါပဲဆုိတာ သင္မၾကာခင္ေတြ႔လာမယ္။ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသးတဲ့ မ်ားစြာပုိမုိနက္႐ႈိင္းတဲ့ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ရွိေနပါတယ္။

ရင္ဖုိမႈေလ်ာ့က်သြားတဲ့အခါ ၿပီးေတာ့ လိင္ဆက္ဆံေလ အရသာမေတြ႔ေလျဖစ္တဲ့အခါ သင္ဘာလုပ္သလဲ? က်ေနာ္တုိ႔က “က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ေမတၱာရွိပါတယ္။ တကယ္ကုိ ခ်စ္ၾကတာပါ။” ဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ အျပစ္ရွိသလုိနဲ႔ မျပည့္ဝသလုိ ခံစားေနရတုန္းပါ။ အေမရိကားတခြင္ကေက်ာင္းဝင္းေတြမွာ ေယာက်္ားေလးနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ ေမတၱာငတ္ၿပီး အခ်စ္ေရးတစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကုိေျပာင္းလဲရွာေဖြေနၾကတာ က်ေနာ္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ “ငါရွာေနတာ ဒါပဲျဖစ္မွာပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ တည္ၿမဲတဲ့အခ်စ္ေရးကုိ ငါေတြ႔ရေတာ့မွာပါ။” ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ေပါ့။

က်ေနာ္တုိ႔တကယ္လုိခ်င္တာ လိင္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အမွန္တကယ္လုိခ်င္တာက ကြၽမ္းဝင္မႈပါ။

ယေန႔ေခတ္မွာ ကြၽမ္းဝင္မႈဆုိတဲ့စကားလုံးက လိင္မႈပုိင္းလုိအဓိပၸာယ္မ်ဳိးကုိ သက္ေရာက္ေစပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ့ထက္အမ်ားႀကီးေလးနက္ပါတယ္။ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈမွာ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝရဲ႕ကြဲျပားတဲ့႐ႈေထာင့္ေတြ ပါဝင္တယ္ -- ခႏၶာ႐ုပ္ပိုင္းလည္း မွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူမႈေရးပုိင္း၊ ခံစားမႈပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းနဲ႔ ဘာသာေရးက႑ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈဆုိတာ အမွန္တကယ္ေတာ့ အႂကြင္းမဲ့ဘဝေဝမွ်ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ နီးစပ္ျခင္း၊ တစိတ္တဝမ္းတည္းက်ျခင္း၊ တစ္ဦးဦးနဲ႔ ဘဝကုိအႂကြင္းမဲ့ဖလွယ္ျခင္းရွိဖုိ႔ ဆႏၵရွိၾကတယ္မဟုတ္ပါလား?

ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈကုိေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း - အခ်စ္ခံရဖုိ႔ေၾကာက္သလား?

အခ်စ္ဆုိတာဘာလဲ - ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈ။ မာရ္ရွယ္လ္ေဟာ့ဂ်္က “Your Fear of Love” ဆုိတဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ သူက “က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အခ်စ္၊ နီးကပ္မႈနဲ႔ ၾကင္နာယုယမႈေတြ ေဖာ္ျပတဲ့အခ်ိန္ေလးေတြကုိ ေတာင္းတၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခဏပဲ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ေရာက္တဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔တြန္႔ဆုတ္သြားတတ္ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အနီးကပ္မွာေၾကာက္ၾကတယ္။ အခ်စ္ကုိေၾကာက္ၾကတယ္။” လုိ႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ထဲ ေနာက္ပုိင္းမွာပဲ ေဟာ့ဂ်္က “လူတစ္ေယာက္ကုိ ပုိနီးကပ္လုိက္ရင္၊ နာက်င္မႈပုိႀကီးမားႏုိင္တယ္။” လုိ႔ေျပာပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈမေတြ႔ေအာင္ ဟန္႔တားတာကေတာ့ နာက်င္မွာေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းပါပဲ။

က်ေနာ္တစ္ခါ ေတာင္ပုိင္းအီလီႏြဳိက္စ္က တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ သင္ခန္းစာစဥ္ရွည္တစ္ခု ေပးေနခဲ့တယ္။ အတန္းတစ္ခုအၿပီးမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးလာၿပီး “ဆရာ့ကုိ က်မေကာင္ေလးရဲ႕ျပႆနာအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္တယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အတူထုိင္ၿပီး သူမရဲ႕ဒုကၡအဖုံဖုံကုိစေျပာေတာ့တယ္။ ခဏၾကာေျပာၿပီးေနာက္ သူမက “က်မေနာက္ထပ္ မနာက်င္ရေတာ့ေအာင္ ေျခလွမ္းေတြစေတာ့မယ္” လုိ႔ေျပာပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ္က “တစ္နည္းအားျဖင့္ ခင္ဗ်ားေနာက္ထပ္ မခ်စ္ရေတာ့ေအာင္ ေျခလွမ္းေတြစေတာ့မယ္ေပါ့” လုိ႔ေျပာလုိက္တယ္။ သူမက က်ေနာ္နားလည္လြဲတာဆုိၿပီး ထပ္ေျပာတယ္- “က်မေျပာခ်င္တာ အဲလုိမဟုတ္ဘူးေလ။ ေနာက္ထပ္ မနာခ်င္ေတာ့တာကုိပါ။ က်မဘဝမွာ နာက်င္မႈကုိ မလုိခ်င္ေတာ့တာ” လုိ႔ေျပာေတာ့ က်ေနာ္က “ဟုတ္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားဘဝမွာ အခ်စ္ကုိမလုိခ်င္ေတာ့ဘူးပဲ” လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါေတာ့တယ္။ “နာက်င္မႈကင္းမဲ့တဲ့အခ်စ္” ဆုိတာမ်ဳိးမရွိတာ၊ သင္အသိပဲေလ။ တစ္ေယာက္ကုိပုိနီးကပ္လုိက္ရင္ နာက်င္မႈပုိႀကီးတတ္ပါတယ္။

သင္နဲ႔အတူ အျခားလူဦးေရရဲ႕ ၁ဝဝ ရာႏႈန္းေလာက္ဟာ အရင္အခ်စ္ေရးတစ္ခုခုမွာ နာက်င္ခဲ့ၾကတာခ်ည္းပါလုိ႔ က်ေနာ္ မွန္းဆရမွာပါ။ ေမးခြန္းက သင္အဲဒီနာက်င္မႈကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းသလဲ? နာက်င္မႈကုိဖုံးကြယ္ဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “လကၡဏာႏွစ္ခြ” လုိ႔က်ေနာ္ေခၚတဲ့အရာကုိ ျပတတ္ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ “ကဲ၊ ငါ့ကုိပုိနီးကပ္ေစခ်င္တယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ခ်စ္ခ်င္တယ္ … အဲ-ဒါေပမယ့္ ငါအရင္ကနာက်င္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေတာ္ၿပီ၊ ဒါေတြကုိမေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ ၾကားလည္းမၾကားခ်င္ေတာ့ဘူး” လုိ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ အျပင္ကေန မထိခုိက္မနာက်င္ေစေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွလုံးသားကုိ တံတုိင္းေတြနဲ႔ကာရံထားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြဆီကကာကြယ္တဲ့ အဲဒီတံတုိင္းကပဲ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အထဲမွာညွပ္ပိတ္ေနေစတယ္ေလ။ ရလာဒ္ကေကာ? အထီးက်န္ျခင္း စတင္အျမစ္စြဲလာၿပီး စစ္မွန္တဲ့ကြၽမ္းဝင္မႈနဲ႔အခ်စ္ဆုိတာ ျဖစ္မလာေတာ့ပါဘူး။

အခ်စ္ကုိ သင္ဒီလုိႀကဳံေတြ႔ခဲ့မယ္ဆုိရင္?

အခ်စ္ဆုိတာဘာလဲ - ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈ။ အခ်စ္ဟာ စိတ္ခံစားမႈထက္ပုိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သာယာတဲ့ခံစားမႈထက္ အမ်ားႀကီးပုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔လူ႔ေဘာင္က ဘုရားသခင္ေျပာထားတဲ့ ေမတၱာ၊ လိင္နဲ႔ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈေတြကုိ တလြဲယူၿပီး စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ဖီလင္ေတြအျဖစ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းလဲပစ္ၾကတယ္။ ဘုရားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ၊ အထူးသျဖင့္ ေကာရိန္သုၾသဝါဒစာ ပထမေစာင္ အခန္းႀကီး (၁၃) ထဲမွာ၊ အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပေပးထားတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အခ်စ္အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိပုံကုိ သင္လုံးေစ့ပတ္ေစ့နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သင့္ကုိ အခန္းငယ္ (၄) မွ (၇) ထိ က်မ္းပုိဒ္ေတြ အခုလုိပဲ ေပးလုိက္ပါရေစ။ ဘုရားက က်ေနာ္တုိ႔ဒီလုိခ်စ္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အတုိင္းသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္ကုိခ်စ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ သင့္လုိအပ္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားျပည့္စုံလိမ့္မလဲ -

  • အဲဒီလူက သီခံျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္းနဲ႔ သင့္ကုိတုံ႔ျပန္ၿပီး သင့္ကုိမနာလုိမ႐ွဴစိမ့္မျဖစ္ဘူးဆုိရင္?
  • အဲဒီလူက ႂကြားဝါျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မာနမရွိဘူးဆုိရင္?
  • အဲဒီလူဟာ သင့္အေပၚ မ႐ုိင္းပ်ဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္က်ဳိးမရွာဘူး (သုိ႔) အမ်က္မထြက္လြယ္ဘူးဆုိရင္ေကာ?
  • အဲဒီလူဟာ သင့္အမွားေတြကုိ မွတ္သားမထားဘူးဆုိရင္?
  • သူဟာ မလွည့္စားတတ္ဘဲ၊ သင့္အေပၚအၿမဲ ႐ုိးသားမွန္ကန္ေနမယ္ဆုိရင္?
  • သူဟာသင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးတတ္တယ္၊ ယုံၾကည္တယ္၊ သင့္ေကာင္းက်ဳိးကုိ အၿမဲေမွ်ာ္ကုိးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သင့္နဲ႔ၾကားက ပဋိပကၡေလးမ်ားကုိ သီးခံေက်ာ္လြန္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေကာ?

အဲဒါဟာ အခ်စ္ေရးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ႀကံဳေတြ႔ေစခ်င္တဲ့ အခ်စ္မ်ဳိးကုိ ဘုရားသခင္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအခ်စ္မ်ဳိးဟာ “သူတပါး” ကုိ ဗဟုိျပဳတယ္ဆုိတာ သင္သတိထားမိမွာပါ။ ဒါဟာ ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေပးဆပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာတစ္ခုရွိတယ္။ ဘယ္သူက အဲလုိအခ်စ္မ်ဳိးနဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ပါ့မလဲ?

စစ္မွန္တဲ့ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈရေအာင္ အခ်စ္ကုိဦးစြာႀကဳံေတြ႔ခံစားဖုိ႔လုိတယ္။

အခ်စ္ေရးမွာ ဒီလုိအခ်စ္မ်ဳိးကုိေတြ႔ႀကဳံဖုိ႔အတြက္ အရင္ဦးဆုံး က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ဘုရားသခင္ရဲ႕အခ်စ္ကုိ ခံစားႀကံဳေတြ႔ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီအခ်စ္မ်ဳိးနဲ႔ တစ္ခါမွ်အခ်စ္မခံရဘူးဆုိရင္ အဲလုိအခ်စ္မ်ဳိးနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိမွ အၿမဲတမ္းမခ်စ္ႏုိင္ပါဘူး။ သင့္ကုိသိတဲ့ဘုရား၊ သင့္အေၾကာင္းအလုံးစုံကုိ သိတဲ့ဘုရားဟာ သင့္ကုိ တုႏႈိင္းဖြယ္ရာမရွိ ခ်စ္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္က ေရွးပေရာဖက္ ေယရမိကေနတဆင့္ “အကယ္စင္စစ္ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ သင့္ကုိငါခ်စ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က႐ုဏာေက်းဇူးကုိ သင္၌ ၾကာျမင့္စြာျပ၏။” (ေယရမိ ၃၁း၃)။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အတြက္ ဘုရားရဲ႕အခ်စ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အလြန္ခ်စ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္မွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ဖုိ႔ရန္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကားစင္တင္သတ္ျခင္း (ေရွးေဟာင္းကြပ္မ်က္ျခင္းပုံစံတစ္ခု) ကုိ ခံရေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာဟန္ ၃း၁၆) လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဖတ္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားဆီကုိဦးလွည့္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ လက္ခံလုိက္တဲ့အခါမွာ သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔စတင္ ခံစားရပါတယ္။

ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ “ကုိယ္အျပစ္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကုိလႊတ္၍ ဒုစ႐ုိက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။” (ေယာဟန္ၾသဝါဒစာ ပ-ေစာင္ ၁း၉) လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္႐ုံသာမက ထုိအျပစ္မ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္လုိက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကုိလည္း စင္ၾကယ္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိအခ်စ္မ်ဳိးႀကံဳေတြ႔ရရင္ ဘယ္လုိေနမလဲ?

ဘယ္လုိျဖစ္ပါေစ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ခ်စ္ေနဆဲပါ။ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြဟာ တစ္ခုခုေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ အဆုံးသတ္သြားေလ့ရွိပါတယ္၊ ဥပမာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစတဲ့ အက္ဆီးဒင့္တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဥစၥာဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ခုခုလုိေပါ့။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘုရားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕႐ုပ္လကၡဏာေပၚ (သုိ႔) က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္သူလဲ၊ ဘာလဲဆုိတဲ့အေပၚ မမူတည္ပါဘူး။

သင္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္တဲ့အတုိင္းပဲ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ႐ႈျမင္ပုံဟာ က်ေနာ္တုိ႔လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းက အခ်စ္ပါလုိ႔ေျပာတဲ့အရာနဲ႔ လုံးဝကုိ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာေမတၱာမ်ဳိးရွိတဲ့ အခ်စ္ေရးတစ္ခုကုိ သင္မွန္းဆၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေတာင္းခံရင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ပါပဲလုိ႔ ေျပာေနပါတယ္။ အဲဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕လက္ေဆာင္မြန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလက္ေဆာင္ကုိ ျငင္းဆုိခဲ့ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ စစ္မွန္တဲ့ေက်နပ္မႈ၊ စစ္မွန္တဲ့ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ဘဝရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္အမွန္ကုိ ရွာေတြ႔ျခင္းကေန ကိုယ့္ကုိကုိယ္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္ၾကတာပါပဲ။

အခ်စ္ဆုိတာဘာလဲ - ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေမတၱာက အေျဖကုိေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ရမွာက ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ သစၥာေစာင့္သိျခင္းအားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာက ေယ႐ႈအေၾကာင္းကုိ- “ထုိသူကုိ လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ့္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား [သူ၏အမည္နာမကုိ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အားပင္လွ်င္] ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။” (ေယာဟန္ ၁း၁၂) လုိ႔ေျပာျပပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေနရာမွာ အစားခံေသဖုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာပဲ ဇာတ္လမ္းဆုံးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သုံးရက္ေျမာက္တဲ့အခါ ေယ႐ႈဟာ ေသျခင္းကျပန္ထေျမာက္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္အျဖစ္ ယေန႔သူဟာ အသက္ရွင္ေနၿပီး သူ႔ေမတၱာကုိ သင့္ႏွလုံးသားထဲမွာ ခုိဝင္ကိန္းေအာင္းေစလုိပါတယ္။ သူ႔ကုိလက္ခံလုိက္တာနဲ႔ သူသင့္ဘဝနဲ႔ သင့္အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေတြကုိ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ သင္အ့ံအားသင့္ရပါလိမ့္မယ္။

ဘုရားရဲ႕ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ “သားေတာ္(ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္)ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကုိ ရ၏။ သားေတာ္ကုိပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကုိမေတြ႔ရ။ ထုိသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ တည္ေနသည္” (ေယာဟန္ ၃း၃၆) လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္က်ေနာ္တုိ႔အား အသက္ကုိရရွိေစခ်င္ပါတယ္၊ ယေန႔အတြက္သာမက ထာဝရအတြက္ပါ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိျငင္းပယ္ဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ အျပစ္တရားရဲ႕အက်ဳိးဆက္ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဴိးဆက္ကေတာ့ ေသျခင္းနဲ႔ သူ႔ထံမွထာဝရကြဲကြာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ဘဝေတြကုိ ဟန္ခ်က္ညီေစတာကေတာ့ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိလက္ခံျခင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲကုိ သူ႔ကုိလက္ခံၿပီး သူ႔ကုိယုံၾကည္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကုိယုံၾကည္ျခင္းက ဘုရားရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ပုန္းေရွာင္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး၊ ကုိယ့္လမ္းကုိေလွ်ာက္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္။ သူနဲ႔ဆုိ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္မႈနဲ႔ မွီခုိမႈကုိ သူ႔အေပၚတည္ထားတဲ့အခါ သူဟာက်ေနာ္တုိ႔ဘဝထဲမွာ ရွင္သန္လာၿပီး သူနဲ႔ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈကုိ ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားက က်ေနာ္တုိ႔ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ (သုိ႔) ေနာင္ရွိလာမယ့္ အႀကီးမားဆုံးအျပစ္၊ အႀကီးမားဆုံးအတၱ၊ အႀကီးမားဆုံးျပႆနာ (သုိ႔) အခက္အခဲကေန စင္ၾကယ္လြတ္ကင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာတေလွ်ာက္ လိင္အေပၚ ဘုရားရဲ႕သေဘာထားဟာ အင္မတန္ရွင္းလင္းပါတယ္။ ဘုရားဟာ လိင္ကုိ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္သာလွ်င္ သီးသန္႔ရည္႐ြယ္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစလုိတာမဟုတ္ဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုိတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ လုံၿခဳံမႈအေျခအျမစ္ကုိ တည္ေဆာက္ေပးလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ က်ေနာ္တုိ႔အိမ္ေထာင္မႈျပဳတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ဉာဏ္ပညာမွာတည္ထားတဲ့ လုံၿခံဳမႈအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈကုိ အေျခစုိက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈဟာ လုံၿခံဳမႈနဲ႔ေမတၱာထားခံရျခင္းကေန ျဖစ္ေပၚတယ္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ထံ ကုိယ့္ကုိကုိယ္အပ္ႏွံထားတဲ့အခါ သူက ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း အသစ္ေသာေမတၱာနဲ႔ စြမ္းအားကုိ ေပးပါတယ္။ အဲဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရွာေဖြေနတဲ့ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈေက်နပ္ျပည့္စုံတဲ့ေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အုိမင္းလာမယ့္ႏွစ္မ်ားစြာနဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာပင္ ရပ္တန္႔ကုန္ခမ္းမသြားေတာ့မယ့္ အခ်စ္မ်ဳိးကုိ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာက လူႏွစ္ဦးကုိ အတူဆုံဆည္းေအာင္ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္ၿပီးေတာ့၊ အဲဒီေပါင္းစပ္ျခင္းရဲ႕ဗဟုိမွာ သူရွိပါတယ္။ ေမတၱာဖြဲ႔အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုမွာ ဝိညာဥ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာမွာ အတူတကြ ႀကီးထြားလာတဲ့အခါ ပြင့္လင္းျဖဴစင္ၿပီး ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးတဲ့ အခ်စ္ေရးတစ္ခုကုိ သင္ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ေက်နပ္ျပည့္စုံၿပီး ရင္ခုန္စရာေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်စ္ေရးဟာ ေရွ႕ဆက္လာၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမွာ အဆုံးသတ္တဲ့အခါ လိင္မႈေပါင္းစည္းျခင္းက ယခင္တည္ေဆာက္ထားၿပီးသား အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ ပုိမုိခုိင္ခံ့ေစတာသာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိအခ်စ္ေရးမွာမဆုိ ဘုရားသခင္ က်ေနာ္တုိ႔ကုိခ်စ္တယ္ဆုိတာသိျခင္းက တစ္ဖက္သားကုိ ပုိမုိစစ္မွန္စြာခ်စ္ႏုိင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အခြင့္ေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ စိတ္ခံစားမႈပုိင္းမွာ လုိအပ္မႈနည္းပါးမယ္ျဖစ္တယ္။ အခ်စ္ေရးမ်ားစြာကပုံေဖာ္တဲ့ သဝန္တုိမႈ၊ ခါးသီးမႈနဲ႔ မ႐ုိးသားမႈေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒါေတြထဲ က်ေရာက္စရာမလုိဘူးဆုိတာ ေတြ႔လာတယ္။ အဲဒီအစား အဲဒီမာယာေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ၿပီး သစၥာရွိလာမယ္၊ ၿပီးေတာ့ အျပစ္ေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္းဆုံးေျပာရရင္ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာကုိ ႀကံဳေတြ႔ခံစားတဲ့အခါ အျခားသူမ်ားကုိ တမူထူးျခားစြာ ဆက္ဆံတတ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးတာျဖစ္တယ္။

ဘုရားသခင္ကုိသိရွိၿပီး သင့္ဘဝနဲ႔အခ်စ္ေရးေတြကုိ ဦးေဆာင္ေစလုိပါသလား?

ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း၌ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ယခုပင္ သင္လက္ခံရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းတယ္ဆုိတာ ဘုရားနဲ႔စကားေျပာတာပါပဲ။ ဘုရားသခင္ သင့္ႏွလုံးသားကုိသိနားလည္ၿပီး သင့္စိတ္သေဘာထားကုိ ျမင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စကားလုံးေတြကုိ သိပ္အေရးမထားပါဘူး။ အႀကံျပဳဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခု ေပးထားပါတယ္ - “သခင္ေယ႐ႈ၊ ကြၽႏု္ပ္ကုိယ္ေတာ့္ကုိ အလုိရွိပါ၏။ ကြၽႏု္ပ္အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံခဲ့တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္ဘဝရဲ႕တံခါးကုိဖြင့္ၿပီး ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ကြၽႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္နဲ႔ သခင္အျဖစ္ လက္ခံပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး ထာဝရအသက္ကုိ ေပးသနားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽႏု္ပ္ဘဝကုိ ေစာင့္ထိန္းပဲ့ျပင္ေတာ္မူၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေစလုိတဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးအျဖစ္ ျပဳျပင္ေတာ္မူပါ။”

ဒီဆုေတာင္းခ်က္က သင့္ႏွလုံးသားရဲ႕ဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပပါသလား? ေဖာ္ျပတယ္ဆုိရင္ ဒါကုိအခုပင္ ဆုေတာင္းလုိက္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ သင့္ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ထားျခင္းက သူကတိေတာ္ရွိတဲ့အတုိင္း သင့္ဘဝထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက သူ႔ကုိပုိမုိသိကြၽမ္းလာတဲ့အမွ် ပုိမုိကြၽမ္းဝင္နီးစပ္တဲ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ေမတၱာဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို အစျပဳေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိခ်က္မွာ သူရွိျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဘဝမွာ လုံးဝသစ္လြင္တဲ့႐ႈေထာင့္တစ္ခု -- ဝိညာဥ္ေရး႐ႈေထာင့္ -- ျဖစ္ထြန္းလာေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ဆက္ဆံေရးတုိင္းအတြက္ သဟဇာတနဲ႔ ေက်နပ္မႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အတြက္ဘုရားရဲ႕ေမတၱာကုိ သိနားလည္ၿပီး ႀကံဳေတြ႔ခံစားျခင္းက အျခားသူမ်ားကုိ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာနဲ႔ ခ်စ္လာႏုိင္ေစၿပီး ထုိအရာက စစ္မွန္တဲ့ကြၽမ္းဝင္ရင္းႏွီးမႈရဲ႕ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းတဲ့အဆင့္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚၿပီးပါၿပီ (အျခားအေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ား လုိက္လာရန္)

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚေကာင္းဖိတ္ေခၚလုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒီအရာကုိ ပုိမုိျပည့္စုံစြာရွင္းျပေပးပါ။

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္...

ဒစ္က္ပရ္နယ္လ္က တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္းဝင္းေပါင္း ၄၅ဝ ေက်ာ္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားစြာကုိ စကားေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ “Becoming a Friend and Lover” နဲ႔ “Free to Love Again: Coming to Terms with Sexual Regret” အပါအဝင္ စာအုပ္ ၁၂ အုပ္ရဲ႕ စာေရးသူျဖစ္ပါတယ္။

© ၁၉၉၇ ရစ္ခ်တ္ပရ္နယ္လ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္