လူဝင္စားျခင္း၊ ကုသုိလ္ကံနဲ႔ တမလြန္မွာအသက္ရွင္ျခင္း

သင္ေသၿပီးတဲ့အခါဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္မွာေ႐ြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါသလား? လူဝင္စားတယ္ဆုိတာ တကယ္ပဲလား? တမလြန္မွာေကာ အသက္ရွင္ႏုိင္ေသးလား? ေရွးဘဝကုသုိလ္ကံဆုိတာေကာ?

ေဒါက္ဂလတ္(စ္) ဂ႐ူးသူးဝစ္(စ္)၊ Ph.D. ထံမွ

လူေတြဟာ ေသျခင္းရဲ႕ေနာက္မွာ -- တစ္ခုခုရွိခဲ့မယ္ဆုိ -- ဘာရွိမလဲဆုိတာ အၿမဲတမ္း သိခ်င္ခဲ့ၾကတယ္။ ေသျခင္းဟာ အသက္ရွင္ျခင္းရဲ႕အဆုံးသတ္လား၊ တမလြန္ဘဝရဲ႕အစလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔ဘဝေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ၾကားကာလပဲလား? တခ်ဳိ႕က ေသၿပီးရင္ ဝိညာဥ္ဟာ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ေတြထဲမွာ ျပန္ၿပီးဝင္စားတယ္လုိ႔ ေဟာပါတယ္။ အနီးစပ္ဆုံး အေမရိကန္ေတြ ၂၅% ေလာက္က ဒါကုိယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား လူအမ်ားႀကီးက လူဝင္စားျခင္းသြန္သင္္ခ်က္ဆီ ယုိင္သြားၾကတာလဲ?

ျပန္ဝင္စားျခင္းနဲ႔ ေရွးဘဝကုသုိလ္ကံ

ျပန္ဝင္စားျခင္းဟာ လူေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးတယ္။ ဒီဘဝမွာမွန္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေနာက္ထပ္အခြင့္အေရးရွိေသးတယ္ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ဝင္စားျခင္းကုိယုံၾကည္ၾကတဲ့သူေတြကုိက ျပန္ဝင္စားတဲ့လူေတြအမ်ားစုႀကီးဟာ သူတုိ႔အရင္ဘဝကုိသိပ္မမွတ္မိၾကေတာ့ဘူးလုိ႔ လက္ခံၾကပါတယ္။ မမွတ္မိေတာ့ဘူးဆုိရင္ အရင္အမွားေတြဆီက က်ေနာ္တုိ႔ဘယ္လုိသင္ယူေတာ့မွာလဲ? တူညီတဲ့အမွားႀကီးပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္လုပ္မိေတာ့မယ့္သေဘာပဲေပါ့။ လူေတြရဲ႕အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးမႈႏႈန္းေတြကုိသိမယ္ဆုိရင္ လာမယ့္ေနာက္ဘဝမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အမွန္ျပင္ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိဖုိ႔ အေၾကာင္းရွိပါေသးသလား?

ျပန္ဝင္စားျခင္းက တရားမွ်တမႈကုိလည္း ေသခ်ာေစတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ Law of Karma (ေခၚ) ကုသုိလ္ကံနိယာမတရား (စၾကဝဠာရဲ႕ ခ်ဳိးဖ်က္လုိ႔မရတဲ့၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမဟုတ္တဲ့စည္းမ်ဥ္း) အရ၊ ဘဝဆက္တုိင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ထုိက္တန္တဲ့အရာကုိ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ကုသုိလ္နဲ႔အကုသုိလ္ေတြက လူ႔ဘဝတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရလာဒ္ေကာင္းနဲ႔ ရလာဒ္ဆိုးတုိ႔ကုိ ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံအက်ဳိးအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ မထုိက္တန္တဲ့ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားဖုိ႔အေၾကာင္း မရွိသလုိပါပဲ၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘယ္သူမွအျပစ္မဲ့တဲ့သူ မရွိဘူးေလ။ ဆင္းရဲဒုကၡတုိင္းဟာ ကုသုိလ္ကံအားနည္းတဲ့အတုိင္း ထုိက္တန္လုိ႔ပါပဲ။ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတဲ့အမ်ဳိးသမီးလည္းထုိက္တန္လုိ႔ျဖစ္သလုိ ေျခေထာက္မပါပဲ ေမြးလာတဲ့ ကေလးလည္း ထုိက္တန္လုိ႔ပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဘဝဆက္တုိင္းမွာ ကုိယ့္ကံကုိယ္ထမ္းေနၾကရတယ္။ သက္ညွာျခင္းေတြ၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြ၊ က႐ုဏာေတြ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ျပန္ဝင္စားျခင္းယုံၾကည္မႈဟာ ကုိယ့္အျဖစ္ကုိယ္သိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အသိစိတ္ေၾကာင့္ ဝန္ေလးေနတဲ့သူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းမဟုတ္သလုိ၊ တခ်ဳိ႕ဆင္းရဲဒုကၡေတြကုိ မထုိက္တန္ဘဲခံစားရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီဒုကၡကုိ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ သနားစိတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရရွိဖုိ႔ ထုိက္တန္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔လည္း မကုိက္ညီပါဘူး။

ျပန္ဝင္စားျခင္းယုံၾကည္ခ်က္ရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ား

ျပန္ဝင္စားျခင္းက ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ကမၻာႀကီးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ တရားမွ်တမႈအျမင္မ်ဳိး အမွန္တကယ္ ေပးႏိုင္ပါသလား? ၿပီးေတာ့ ေသျခင္းရဲ႕စုိးရိမ္ဖြယ္ျပႆနာအတြက္ ဘာႏွစ္သိမ့္မႈေပးပါသလဲ? ကုသုိလ္ကံနိယာမတရားဟာ က႐ုဏာမဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းစကားကေတာ့ ထူးျခားပါတယ္။ ေယရႈက မတရားတဲ့ဒုကၡဆင္းရဲမရွိဘူးလုိ႔ မျငင္းပါဘူး။ သူဟာ ဒုကၡျဖစ္ပြားေစတဲ့သူေတြအတြက္ခြင့္လႊတ္ျခင္း နဲ႔ ဒုကၡခံစားေနတဲ့သူေတြအတြက္ႏွစ္သိမ့္မႈကုိသာေပးပါတယ္။

ေယ႐ႈက ဘယ္သူမွ ကုိယ္က်င့္တရားမေစာင့္ထိန္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လူ႔ႏွလုံးသားဟာ မသန္႔ရွင္းပါဘူး။ မွားယြင္းတဲ့စိတ္သေဘာေတြကုိ လုိက္ေလ်ာတတ္ၿပီး၊ ေမတၱာနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး အျပည္႔အဝ ေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုရားကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္တဲ့အျပဳအမူေတြ ျပဳလုပ္တတ္တယ္။ ေယ႐ႈက ဘုရားကုိဆန္႔က်င္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ရာဇဝတ္မႈအတြက္ ကုိယ္တုိင္ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးမွ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုေပးေနတယ္လုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက ဒီကမၻာ ဒီ “တစ္ဘဝ”ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ လက္ခံတယ္၊ မခံဘူးဆုိတဲ့အေပၚမွာပဲမူတည္ၿပီးေတာ့ လူေတြ ထာဝရျပစ္ဒဏ္ (ဒါမွမဟုတ္) ထာဝရဆုလာဒ္ရရွိၾကရတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္ (ရွင္မႆဲ ၂၅း၃၁-၄၆။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၇ကုိလည္းဖတ္ရန္)။ ေယ႐ႈက သူ ဒီေလာကကုိ “ေပ်ာက္ေသာသူတုိ႔ကုိရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွာ” (ရွင္လုကာ ၁၉း၁၀) ႂကြလာတယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ “သူတပါးကုိ ေစစားျခင္းငွာမလာ၊ သူတပါးအေစကုိခံျခင္းငွာ၎၊ မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူမ်ားကုိေ႐ြးျခင္းငွာ၎၊ ႂကြလာသတည္း” (ရွင္မာကု ၁၀း၄၅) လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚမွာ အေသသတ္ျခင္းခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ သူ႔ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္တတ္တဲ့ႏွလုံးသားကုိ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ေယ႐ႈရဲ႕ေဘးတစ္ဖက္ကားတုိင္ေပၚကသူခုိးက သူ႔အျပစ္ကုိဝန္ခ်ၿပီး သူ႔ကုိေအာက္ေမ့ဖုိ႔ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ ယေန႔တြင္ သင္သည္ ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရွိလိမ့္မည္” (ရွင္လုကာ ၂၃း၄၃)လုိ႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ပရဒိသုဘုံအတြက္ ေယရႈကုိယုံၾကည္ဖုိ႔ပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ဘဝၿပီးတစ္ဘဝ ကုသုိလ္ပြားမ်ား၊ အကုသုိလ္ေလွ်ာ့ထားဖုိ႔ မေတာင္းဆုိခဲ့ပါဘူး။ ေယ႐ႈေၾကညာခဲ့တဲ့အတုိင္း - “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ အမွန္စင္စစ္ အဲဒါဟာ ဒီဘဝနဲ႔ေနာင္လာမယ့္ကာလအတြက္ သတင္းေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယ႐ႈရဲ႕သက္ေတာ္စဥ္နဲ႔ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံေလ့လာဖုိ႔အတြက္ သမၼာက်မ္းစာရဲ႕ ဓမၼသစ္က်မ္းအပုိင္းက “ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း” ကုိဖတ္ပါ။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္