ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တဲ့အခါ ဘုရားကဘယ္မွာလဲ?

“ဘုရားဘယ္ေရာက္ေနလဲ” လုိ႔ ေမးဖူးပါသလား? ဘုရားသခင္အေပၚ သင္ အတိအက်မွီခုိႏုိင္တာ ဘာရွိလဲ?

-ဘုရားသခင္ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူရွိတယ္လုိ႔ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ စိတ္ခ်တည္မွီႏုိင္မလဲ? ကပ္ေဘးဆုိက္ေရာက္တဲ့ကာလေတြမွာေရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ကာလေတြမွာေရာ... သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ခုိလႈံဆည္းကပ္ႏုိင္တဲ့သူေကာ အမွန္တကယ္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား?

ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္သူလဲ?

ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔သူ႔ကုိသိဖုိ႔ရာ အလုိေတာ္ရွိတဲ့ စၾကာဝဠာတစ္ခုလုံးကုိဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ဒီေလာကမွာအသက္ရွင္ရတာျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵက- က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔အေပၚမွီတြယ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ခြန္္အား၊ ေမတၱာ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ျခင္းနဲ႔ က႐ုဏာေတာ္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက အလုိရွိသူတုိင္းကုိ “ငါ့ထံသုိ႔လာၾကေလာ့” လုိ႔ ေျပာေနပါတယ္။

လူသားေတြနဲ႔မတူတဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ မနက္ျဖန္မွာ၊ ေနာက္ပတ္မွာ၊ ေနာက္ႏွစ္မွာ၊ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ သိပါတယ္။ သူက “ေရွးကာလ၌ျဖစ္ဖူးေသာအမ႔ႈအရာတုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကမၻာမွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာ သူသိတယ္။ ပုိအေရးႀကီးတာက- သင့္ဘဝမွာ ဘာျဖစ္ပ်က္မယ္ဆုိတာသိၿပီးေတာ့၊ သင္သာ သင့္ဘဝထဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိရင္ သင့္အတြက္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူဟာ “ငါတုိ႔ ခုိလႈံရာျဖစ္၍ ခြန္အားကုိေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည့္ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားေတာ္မူ၏။” လုိ႔ ကတိေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔က သူ႔ကုိေတြ႔ဖုိ႔ ျပင္းျပတဲ့ႏွလုံးသားနဲ႔ ရွာရပါမယ္။ သူက “ငါ့ကုိရွာေသာအခါ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ႏွင့္ရွာလွ်င္ ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ခဲယဥ္းတဲ့ကာလေတြမွာ ဘုရားဘယ္မွာလဲ?

ဘုရားကုိသိတဲ့လူေတြဟာ ခက္ခဲဆုိးယုတ္တဲ့ကာလေတြကေန လြတ္ေျမာက္မယ္ဆုိတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မလြတ္ေျမာက္ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈတစ္ခုေၾကာင္႔ ဒုကၡေတြ၊ ေသေၾကပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ပြားေစတဲ့အခါမွာ ဘုရားကိုသိတဲ့လူေတြလည္း အဲဒီထဲမွာပါမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားရဲ႕အတူရွိေနျခင္းက ၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔ ခြန္အားကုိေပးပါတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္တစ္ဦးက ဒီလုိေျပာခဲ့ပါတယ္- “ငါတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကုိ ခံရေသာ္လည္း၊ အက်ဳိးနည္းျခင္းသုိ႔မေရာက္။ မႀကံစည္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္။ ညွင္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း ႐ႈံးျခင္းမရွိ၊ ေအာက္သုိ႔လွဲျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း ဆုံးရာသုိ႔မေရာက္။” လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တရားက ဘဝမွာ ျပႆနာေတြႀကဳံေတြ႔ရမယ္ဆုိတာကုုိ ျပသပါတယ္။ ဒါေပမယ္လုိ႔ ဘုရားသခင္ကုိသိရွိၿပီး ျပႆနာေတြကုိရင္ဆုိင္မယ္ဆုိရင္ တမူထူးျခားတဲ့အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ ဘုရားဆီကလာတဲ့ခြန္အားအားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ျပႆနာကမွ ဘုရားမေျဖရွင္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ စြမ္းအားမရွိပါဘူး။ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္တဲ့ျပႆနာေတြ အားလုံးထက္ႀကီးမားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကုိတစ္ဦးတည္း ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းဖုိ႔လည္း ခ်န္မထားပါဘူး။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေတာ္မူ၏။ အမႈေရာက္ေသာအခါ ရဲတုိက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခုိလႈံေသာသူတုိ႔ကုိ သိမွတ္ေတာ္မူ၏။” လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ “ထာဝရဘုရားသည္ ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြ ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္းတုိ႔၏ အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာသူတုိ႔၏အလုိကုိ ျပည့္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသူတုိ႔၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္းကိုၾကား၍ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။” လုိ႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ ဒီလုိ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးတဲ့စကားေတြကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္- “စာငွက္ႏွစ္ေကာင္ကုိ အႆရိတစ္ျပားအဖုိးႏွင့္ ဝယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ သင္တုိ႔အဘ အခြင့္မရွိလွ်င္ ထုိစာငွက္တစ္ေကာင္မွ် ေျမသုိ႔မက်ရ။ သင္တုိ႔ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ ေရတြက္လ်က္ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔သည္ စာငွက္အမ်ားတုိ႔ထက္ သာ၍ျမတ္ၾက၏။” လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ အမွန္တကယ္ ဘုရားကုိကုိးစားမယ္ဆုိရင္ သူဟာ သင့္ကုိ ဘယ္သူနဲ႔မွမတူ ဂ႐ုစုိက္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူမွမလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းအားျဖင့္ေပါ့။

ဘုရားသခင္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္

ဘုရားသခင္ဟာ လူသားေတြကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔အတူ ဖန္ဆင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက- က်ေနာ္တုိ႔ဟာ သူနဲ႔ဆက္သြယ္မႈျပဳဖုိ႔ အတင္းအက်ပ္မတိုက္တြန္းပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သူ႔ကုိျငင္းပယ္ဖုိ႔နဲ႔ အျခား ဆုိးယုတ္တဲ့အမႈေတြျပဳဖုိ႔ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ၾကင္နာတတ္ေအာင္ အတင္းလုပ္ႏုိင္တယ္။ ေကာင္းေအာင္လည္း အတင္းလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလုိသာဆုိရင္ သူနဲ႔ကြၽမ္းဝင္ဆက္သြယ္မႈဟာ ဘယ္လုိဆက္သြယ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္သြားမလဲ? အဲဒါ ဆက္သြယ္မႈ လုံးလုံးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နာခံမႈသာျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစား က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ဆုိတဲ့ လူသားဂုဏ္သိကၡာေပးပါတယ္။

သဘာဝအေလ်ာက္ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ စိတ္ဝိညာဥ္အတြင္းကေန ငုိယုိျမည္တမ္းၾကပါတယ္.. “ေအာင္မေလး၊ ဘုရား။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့အရာကုိ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မေပၚ က်ေရာက္ေစတာလဲ?”

က်ေနာ္တို႔က ဘုရားကုိ ဘာလုပ္ေစခ်င္တာလဲ? လူေတြရဲ႕အမႈအရာေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေစခ်င္တာလား? အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘုရားသခင္အေနနဲ႔ အေသအေပ်ာက္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ားမ်ားအထိ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ ခန္႔မွန္းတာလဲ?! တကယ္လုိ႔ ဘုရားက ရာဂဏန္းေလာက္ပဲ ေသဖို႔ခြင့္ျပဳတယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ခံစားရသက္သာမွာလား? ဒါေပမယ့္ ဘုရားက တစ္ေယာက္ေတာင္ အသတ္မခံရဖုိ႔ တားဆီးမယ္ဆုိရင္လည္း လူသားေတြရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ဆုိတာ မရွိျပန္ေတာ့ဘူး။ လူေတြကသာ ဘုရားကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈဖုိ႔၊ ဖီဆန္ဖုိ႔၊ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္သြားၿပီးေတာ့ အျခားသူမ်ားအေပၚ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ အျပဳအမူေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

-ဒီကမၻာေျမဟာ လုံၿခဳံတဲ့ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကားန႔ဲအတုိက္ခံရႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္သူေတြတုိက္ခုိက္တဲ့့ အေဆာက္အဦးႀကီးထဲကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခုန္ထြက္ရင္ထြက္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္လည္း ကမၻာေျမႀကီးလုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီ ၾကမ္းတမ္း႐ုန္႔ရင္းတဲ့ေလာကမွာ ဘယ္အရာမဆုိျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလုိေတာ္ အစဥ္လုိက္နာျခင္း မရွိတဲ့အရပ္ေလ။ ဒါေတာင္ ဘုရားဟာ လူေတြရဲ႕သနားညွာတာမႈမရပါဘူး။ လူေတြသာ ဘုရားရဲ႕သနားညွာတာမႈကုိရတာပါ။ “မုိဃ္းေကာင္းကင္မ်က္ႏွာက်က္၌ အလင္းအိမ္တည္ေစ” လုိ႔ ႏႈတ္ထြက္ေတာ္နဲ႔ပဲ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ၾကယ္ေတြျပည့္ႏွက္တဲ့စၾကာဝဠာႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ဘုရားပါ။ “လူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ စုိးစံေတာ္မူ” တဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ ဉာဏ္ပညာအရာမွာ အႏႈိင္းဆမဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေတြဟာ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘူးထင္ရေပမယ့္ “ငါထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတုိ႔ကုိ အစုိးရေသာဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမတတ္ႏုိင္ေသာအရာ တစုံတခုရွိလိမ့္မည္ေလာ။”၁၀ လုိ႔ သတိေပးတဲ့၊ အံ့ၾသဖြယ္ တတ္စြမ္းတဲ့ဘုရား က်ေနာ္တုိ႔မွာရွိပါတယ္။ သူဟာ အျပစ္ရွိေသာလူသားမ်ားရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကုိေတာ့ ေစာင့္ထိန္းေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ သူ႔အလုိေတာ္ကုိပဲ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဘုရားသခင္က “ငါသည္ ႏႈတ္ထြက္အတုိင္းျပဳမည္။ ႀကံသည္အတုိင္း စီရင္မည္။”၁၁ လုိ႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အသက္တာကုိ သူ႔ထံမွာအပ္ႏွံထားတယ္ဆုိရင္ အဲဒီကေန က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္သိမ့္မႈကုိရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာသူတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ ဆီးတားေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏ဟု လာသတည္း။”၁၂

က်ေနာ္တုိ႔ျငင္းပယ္တဲ့အခါမွာေကာ ဘုရားဘယ္မွာလဲ?

က်ေနာ္တုိ႔လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက -- မဟုတ္ေသးဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးက -- တခါတေလ ဘုရားနဲ႔သူ႔နည္းလမ္းေတြကုိ တမင္တြန္းထုတ္တတ္ၾကပါတယ္။ အျခားလူမ်ားနဲ႔နိွုင္းယွဥ္ရင္၊ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားနဲ႔စာၾကည္႔ရင္၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေလးစားေလာက္စရာ၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့လူေတြလုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ၾကမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ႏွလုံးသားထဲကေန ပကတိ အရွိကုိအရွိတုိင္း ဘုရားကုိမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္အျပစ္ေတြကုိ အလုိလုိသိနားလည္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ စ, စကားေျပာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔အႀကံအစည္ေတြ၊ အျပဳအမူေတြနဲ႔အတၱေတြကုိ ဘုရားေကာင္းေကာင္းသိတယ္ ဆုိတဲ့ခံစားမႈနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ခဏတုံ႔ဆုိင္းၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းဖုိ႔ရာအခြင့္မသာသလုိျဖစ္ၾကတယ္မဟုတ္လား? က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အသက္တာေတြနဲ႔ အျပဳအမူေတြအားျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘုရားဆီကေန ေဝးကြာေစခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားမပါဘဲ ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ေမာင္းႏွင္လုိ႔လည္း ကိစၥမရွိတဲ့ပုံစံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ မၾကာခဏ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာက “ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ သုိးကဲ့သုိ႔လမ္းလြဲလ်က္၊ ကုိယ္လမ္းသုိ႔အသီးသီး လုိက္သြားၾကသည္”၁၃ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အက်ဳိးဆက္ေတြကေကာ? က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြက ဘုရားဆီကေန ကင္းကြာေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပစ္က ယခုဘဝထက္မက ထိခုိက္ေစပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြအတြက္ အဖုိးအခကေတာ့ ေသျခင္း (ဝါ) ဘုရားထံမွ ထာဝရကင္းကြာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ခြင့္လႊတ္ခံရၿပီးသူ႔ကုိသိဖုိ႔ရန္ ဘုရားသခင္က လမ္းတစ္လမ္း ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။

ဘုရားကသူ႔ေမတၱာကုိ က်ေနာ္တုိ႔အားကမ္းလွမ္းေနပါတယ္

ဘုရားဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိကယ္ဆယ္ဖုိ႔ ကမၻာေျမႀကီးကုိ ႂကြလာခဲ့ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိရေစျခင္းငွာ၊ ထာဝရဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ေလာကီသားတုိ႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။”၁၄

ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကမၻာမွာေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ နာက်င္မႈနဲ႔ဒုကၡေတြကုိ သိမွတ္ေတာ္မူပါတယ္။ ေယ႐ႈဟာ သူ႔အိမ္ေတာ္ရဲ႕ေဘးကင္းမႈနဲ႔လုံၿခဳံမႈေတြကုိ စြန္႔ေတာ္မူၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေနထုိင္တဲ့ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ေလာကကုိ ဆင္းႂကြခဲ့တာပါ။ ေယ႐ႈဟာ ေမာပန္းခဲ႔တယ္၊ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းကုိလည္းႀကံဳေတြ႔ခဲ႔တယ္၊ လူေတြရဲ႕ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ႔တယ္၊ မိသားစုနဲ႔အေပါင္းအပါမ်ားရဲ႕ ဝိုင္းပယ္ထားျခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ဆုိ ေယ႐ႈဟာ ေန႔တဓူဝအခက္အခဲေတြထက္ ပုိမုိေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့တာပါ။ လူသားဇာတိခံယူတဲ့ ဘုရားရဲ႕သားေတာ္၊ ေယ႐ႈဟာ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ေတြအားလုံးကုိ သူ႔အေပၚယူတင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေသျခင္းျပစ္ဒဏ္ကုိ ေပးဆပ္ခဲ့ပါတယ္။ “ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အဘု႔ိအလုိငွာ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္အရာကုိ ငါတုိ႔သည္ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကုိသိရၾကၿပီ။”၁၅ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရဖုိ႔အတြက္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိခံရၿပီးေနာက္ လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚမွာ သိမ္ငယ္ႏွိမ့္ခ်စြာ အသက္႐ွဴက်ပ္လ်က္ အသက္ေတာ္ကိုစြန္႔ခဲ့ရပါတယ္။

ေယ႐ႈဟာ သူ အေသသတ္ျခင္းခံရမယ္ဆုိတာ အျခားသူေတြဆီမွာ ႀကိဳေျပာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေသလြန္ၿပီး သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ အသက္ျပန္ရွင္လာမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ သူဟာဘုရားျဖစ္တယ္ဆုိတာ သက္ေသျပတာပါပဲ။ သူ တစ္ေန႔ လူျပန္ဝင္စားလာမယ္လုိ႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ (အဲဒီလုိလုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဘယ္သူကသိႏုိင္မွာလဲ?) သူကေျမျမွဳပ္ သၿဂၤ ိဳလ္ ျခင္းခံရၿပီး သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ သူ အေသသတ္ခံရတာကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့တဲ့သူေတြေရွ႕မွာ ကုိယ္တုိင္ မိမိခႏၶာကုိယ္ရွင္လ်က္နဲ႔ ျပသမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သုံးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာေတာ့ သူ႔ ဂူဗိမာန္ေတာ္ကုိ ဗလာက်င္းေတြ႔ရၿပီး လူေပါင္မ်ားစြာတုိ႔က သူ႔ကုိရွင္လ်က္နဲ႔ ျပန္ေတြ႔တယ္ဆုိတာကုိ သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘုရားက သူနဲ႔အတူေကာင္းကင္ႏုိင္ငံမွာ အတူစုိးစံဖုိ႔ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္

သူ အခု က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ထာဝရအသက္ေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ထုိက္တန္လုိ႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါ က်ေနာ္တုိ႔ကုိေပးအပ္တဲ့ ဘုရားဆီကဆုေက်းဇူးပဲျဖစ္ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာဝရအသက္ေပတည္း။”၁၆ က်ေနာ္တုိ႔အျပစ္ကုိ ေနာင္တရၿပီး ဘုရားဆီျပန္လွည့္မယ္ဆုိရင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ထာဝရအသက္ဆုေက်းဇူးကုိ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ႐ုိး႐ုိးရွင္း႐ွင္းေလးပါ။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔အား ထာဝရအသက္ကုိ ေပးေတာ္မူ၍၊ ထုိအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ပါ၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ မရေသာသူမူကား အသက္ကုိမရ။”၁၇ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔အသက္တာထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာခ်င္ပါတယ္။

ေကာင္းကင္ဘုံဆုိတာကေကာ? က်မ္းစာက ဘုရားဟာ “လူစိတ္ႏွလုံးကုိ အနႏၱကာလ၌ စြဲလန္းေစေတာ္မူၿပီ”၁၈ လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ အဲဒါ က်ေနာ္တုိ႔ႏွလုံးသားထဲမွာ ပုိမုိလွပျပည့္စံုတဲ့ကမၻာဟာဘယ္လုိပုံစံျဖစ္မလဲဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔သိေနတယ္လုိ႔ဆုိလုိတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ခ်စ္တဲ့သူေတြ ေသဆုံးသြားရျခင္းက ဒီဘဝနဲ႔ဒီကမၻာဟာ တစ္ခုခုေတာ့လုံးဝမွားယြင္းေနတယ္ဆုိတာကုိ လက္ခံေစပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕စိတ္ဝိညာဥ္က အသည္းနင့္ဖြယ္ရာအခက္အခဲေတြနဲ႔ နာက်င္မႈေတြကေနလြတ္ေျမာက္တဲ့၊ ပုိေကာင္းတဲ့ေနရာတစ္ေနရာရွိေနရမယ္ဆုိတာ သိေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိေပးအပ္တဲ့ ပုိေကာင္းတဲ့တစ္ေနရာရွိပါတယ္။ သူ႔အလုိေတာ္အစဥ္ျပည့္စုံမယ့္ အဲဒီေနရာမွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား တမူထူးျခားတဲ့စနစ္ေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီကမၻာမွာ လူေတြရဲ႕မ်က္စိက ရွိသမ်ွ မ်က္ရည္ေတြအားလုံးကုိ ဘုရားသခင္သုတ္ေပးေတာ္မူလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ျမည္တမ္းျခင္း၊ ငုိေႂကြးျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။၁၉ ၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လူေတြထဲမွာကိန္းေအာင္းတဲ့အတြက္ လူေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္ထပ္မျပဳေတာ့ပါဘူး။၂၀

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈအျဖစ္ေတြဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလြန္းပါတယ္။ ေယ႐ႈေပးကမ္းတဲ့ ဘုရားနဲ႔ထာဝရဆက္သြယ္မႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းဟာ ပုိေတာင္ဆုိးပါလိမ့္မယ္။ ထာဝရအသက္အတြက္မဆုိထား၊ ဒီဘဝမွာ ဘုရားကုိသိျခင္းန႔ဲယွဥ္တဲ့ ဆက္သြယ္မႈဆုိတာမရွိေတာ့ဘူးေလ။ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ႏွစ္သိမ့္မႈအရင္းအျမစ္၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေသာအခ်ိန္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဉာဏ္ပညာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ခြန္အားနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္အေၾကာင္းကုိ ျမည္းစမ္း၍သိမွတ္ၾကေလာ့။ ကုိယ္ေတာ္ကုိခုိလႈံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။”၂၁

-က်ေနာ့္ကုိတစ္ခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္၊ ဘုရားဟာ အေထာက္အကူသာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားဟာ တစ္ဦးတည္းေသာစိတ္ခ်မွီခုိႏုိင္စရာပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္္ပါတယ္။

ေယ႐ႈက “ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တုိ႔အားငါေပး၏။ ေလာကီသားတို႔ ေပးသက႔ဲသုိ႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္း၊ စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။”၂၂ ေယ႐ႈက သူ႔ကုိယုံၾကည္ကုိးစားတဲ့လူေတြရဲ႕အသက္တာဟာ ေက်ာက္ေပၚမွာတည္ေဆာက္ထားတာနဲ႔တူတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီဘဝမွာ ဘယ္လုိေဘးဒုကၡက ကုိယ့္ကုိတုိက္ခုိက္တုိက္ခုိက္ ေယ႐ႈကႀကံ႕ခုိင္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဘယ္မွာလဲ? သူ သင့္အသက္တာထဲကုိ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေယ႐ႈကုိ အခုပင္ သင့္အသက္တာထဲကုိ ေခၚဖိတ္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ “ထုိသူကုိလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။”၂၃ က်ေနာ္တို႔ ဘုရားဆီကုိျပန္လာႏုိင္တာဟာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကုိအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ မေရာက္ရ။”၂၄ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေယ႐ႈက ကမ္းလွမ္းေနပါတယ္- “ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကုိၾကား၍ တံခါးကုိဖြင့္အံ့၊ ထုိသူရွိရာသုိ႔ ငါဝင္.. မည္။”၂၅

အခုပင္ ဘုရားသခင္ကုိ သင့္အသက္တာထဲဝင္လာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကုိဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းတယ္ဆုိတာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပြင့္လင္းမွန္ကန္စြာစကားေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ေလးမွာကုိ ဒီလုိဆုေတာင္းခ်က္ပုံစံအတုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဘုရားကုိဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္-

“ဘုရားသခင္၊ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မႏွလုံးသားထဲမွာ ကုိယ္ေတာ့္ထံကေန ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ျပဳျပင္ခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ကုိသိလုိပါတယ္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မဘဝထဲမွာ ခံယူခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ထံကေန ေနာက္ထပ္မေဝးကြာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ယေန႔မွစၿပီး ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မဘဝရဲ႕အရွင္သခင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဘုရားသခင္။”

ဘုရားကုိ အခုပဲ သင့္အသက္တာထဲဝင္လာဖုိ႔ အမွန္တကယ္ေခၚဖိတ္ၿပီးၿပီလား? ေခၚဖိတ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ ေမွ်ာ္လင့္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကုိသိရွိျခင္းအားျဖင့္ သင့္လက္ရွိဘဝမွာ ပုိမိုႀကီးမားေသာေက်နပ္အားရျခင္းကုိေပးမယ္လုိ႔ ကတိျပဳပါတယ္။၂၆ ကဲ- ဘုရားသခင္ဘယ္မွာလဲ? သူက သင့္အသက္တာထဲမွာစုိးစံမယ္လုိ႔ ကတိေပးပါတယ္။၂၇ ၿပီးေတာ့ သင့္အား ထာဝရအသက္ကုိ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။၂၈

သင့္ဝန္းက်င္ကမၻာမွာ ဘာပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ဘုရားသခင္ဟာ သင့္အတြက္အၿမဲရွိေနပါတယ္။ လူေတြက ဘုရားရဲ႕ နည္းလမ္းအတိုင္း မလုိက္ေလွ်ာက္ၾကေပမယ့္ ဘုရားက ေၾကာက္မက္တုန္လႈပ္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္စီရင္ၿပီး သူ႔အႀကံအစည္ေတာ္ကုိျပည့္စုံေစႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကမၻာ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ အစုိးရစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ သင္ဟာ ဘုရားသခင္ပုိင္ဆုိင္တဲ့သူမွန္ရင္ “ဘုရားသခင္ကုိခ်စ္ေသာသူ တည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတုိ႔၏အက်ဳိးကုိ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ တညီတညႊတ္တည္းျပဳစုၾကသည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏။”၂၉ ဆုိတဲ့ သူကတိေတာ္ကုိ စိတ္ခ်တည္မွီႏိုင္ပါတယ္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က “ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တုိ႔အားငါေပး၏။ ေလာကီသားတို႔ ေပးသကဲသုိ႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္း၊ စုိးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။”၃၀ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သူက သင့္ကုိမစြန္႔ဘူး၊ အလွ်င္းပစ္မထားဘူးလုိ႔ ကတိေတာ္ရွိပါတယ္။၃၁

ဘုရားသခင္အေၾကာင္းနဲ႔ သင့္အတြက္သူ႔ရဲ႕အလုိေတာ္အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိဖုိ႔ရန္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္၊ ရွင္မာကုခရစ္ဝင္၊ ရွင္လုကာခရစ္ဝင္နဲ႔ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းတုိ႔ကုိ ဖတ္႐ႈပါ။

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚၿပီးပါၿပီ (အျခားအေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ား လုိက္လာရန္)

သခင္ေယ႐ႈကုိ က်ေနာ္/မအသက္တာထဲ ဖိတ္ေခၚေကာင္းဖိတ္ေခၚလုိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒီအရာကုိ ပုိမုိျပည့္စုံစြာရွင္းျပေပးပါ။

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္...

(၁) ေဟရွာယ ၄၆း၉
(၂) ဆာလံ ၄၆း၁
(၃) ေယရမိ ၂၉း၁၃
(၄) ေကာရိ ႏၱဳ ဒု-ေစာင္ ၄း၈-၉
(၅) နာဟုံ ၁း၇
(၆) ဆာလံ ၁၄၅း၁၈-၁၉
(၇) ရွင္မႆဲ ၁၀း၂၉-၃၁
(၈) ကမၻာဦး ၁း၁၄
(၉) ဆာလံ ၄၇း၈
(၁၀) ေယရမိ ၃၂း၂၇
(၁၁) ေဟရွာယ ၄၆း၁၁
(၁၂) ယာကုပ္ ၄း၆
(၁၃) ေဟရွာယ ၅၃း၆
(၁၄) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆-၁၇
(၁၅) ရွင္ေယာဟန္ ပ-ေစာင္ ၃း၁၆
(၁၆) ေရာမ ၆း၂၃
(၁၇) ရွင္ေယာဟန္ ပ-ေစာင္ ၅း၁၁-၁၂
(၁၈) ေဒသနာ ၃း၁၁
(၁၉) ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၄
(၂၀) ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၂၇။ ေကာရိ ႏၱဳ ၁၅း၂၈
(၂၁) ဆာလံ ၃၄း၈
(၂၂) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၂၇
(၂၃) ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁၂
(၂၄) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၆
(၂၅) ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္