ဘုရားသခင္ဘယ္မွာလဲ?

ဘုရားဘယ္မွာလဲ? “ကြ်န္ေတာ္/မ ကုိျပပါ” လုိ႔ လူေတြေျပာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားက မ်က္စိနဲ႔ျမင္နိုင္တဲ႔ဘုရား မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ သူ႔ကုိယ္သူ ဘယ္လုိ္ျပသမလဲ?

စကၠဴခ်ပ္တစ္႐ြက္ေပၚမွာ လူႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္လုိ႔ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီလူႏွစ္ေယာက္မွာ အတုိင္းအထြာႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ အျမင့္ရွိတယ္၊ အက်ယ္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနက္ေတာ့မရွိဘူး။ စာ႐ြက္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ကမၻာ့အက်ယ္အဝန္းျဖစ္တယ္။ သူတို႔သင့္ကုိေတြ႔ႏုိင္လား? မေတြ႔ႏုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ကမၻာျဖစ္တဲ့ စာ႐ြက္ေပၚမွာရွိတာကုိပဲ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ အတိမ္အနက္ဆုိတဲ့ သေဘာအျမင္မရွိပါဘူး။ အခု သင့္လက္ေခ်ာင္းနဲ႔ စာ႐ြက္ကုိထိတယ္ဆုိၾကပါစုိ႔။ အခု သင့္ကုိသူတို႔ေတြ႔ႏုိင္လား? သူတုိ႔ သင့္တကုိယ္လုံးကုိေတာ့မေတြ႔ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကမၻာ[စာ႐ြက္]ထဲကုိဝင္လာတဲ့အပုိင္းျဖစ္တဲ့ သင့္လက္ေခ်ာင္းထိပ္ကုိပဲ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားဘယ္မွာလဲ? ဘုရားသခင္ဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္တယ္။

ဘုရားသခင္ဟာလွ်ဳိ႕ဝွက္တယ္ (သုိ႔) ကြယ္ဝွက္ထားတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔လူသားေတြရဲ႕ အျမင္အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕တုိင္းထြာခ်က္ေတြရဲ႕အလြန္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔သိတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ေနရာေတြရဲ႕ျပင္ပမွာ တည္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ “ျမင္ေတြ႔” ဖို႔ ခက္ခဲတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အတုိင္းအထြာႏွစ္ခုရွိတဲ့ စကၠဴခ်ပ္ေပၚကလူေတြနဲ႔ တူပါတယ္။ တတိယအတုိင္းအထြာမွာ ဘာရွိတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔မျမင္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အတုိင္းအထြာ႐ႈေထာင့္ေလးခု (အျမင့္၊ အက်ယ္၊ အနက္၊ အခ်ိန္) ထဲမွာရွိတာျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားက အဲဒါေတြရဲ႕အလြန္မွာရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆုိ အဲဒီလုိျဖစ္တဲ့ဘုရားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ဘယ္လုိသိႏုိင္မလဲ? စာရြက္ေပၚက “ ျပားျပားခ်ပ္ခ်ပ္လူ”ေတြလိုပဲ သင္ကသာ သူတို႔ကို မထိဘူးဆုိရင္ သင္႔အေၾကာင္းကို သူတို႔ မသိနိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဘုရားကသူ႔ကုိယ္သူဖြင့္မျပဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔သူ႔ကုိရွာမေတြ႔ႏုိင္ပါဘူး။ သူက က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာၾကီးရဲ႕ “စာ႐ြက္ကုိ ထိ”ရပါမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔သိႏုိင္တဲ့ အတုိင္းအထြာ႐ႈေထာင့္ေတြထဲကုိ ဆင္းလာဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဘယ္မွာလဲ? ကုိယ္ထင္ျပထားတဲ့ မ်က္ျမင္မရေသာဘုရား

က်ေနာ္တုိ႔ လူ႔သမုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးသမုိင္းကုိေလ့လာတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာ “စာ႐ြက္ကုိ ထိ”ခဲ့တဲ့သာဓကေတြကုိ ေတြ႔ရပါသလား? ဘုရားရဲ႕“လက္ေခ်ာင္း”ဟာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္လုိ႔သိရတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာကုိထိခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ဘုရားပါလုိ႔ ေၾကညာခဲ့တယ္။ သူ႔ကုိေတြ႔တာ ဘုရားကုိေတြ႔တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူဟာ ဘုရားဆီကေန က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာဆီကုိတုိက္႐ုိက္ဆင္းလာတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာပုဂၢိဳလ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုရားကသာျပဳလုပ္ႏုိင္တာျဖစ္တဲ့ လူေတြရဲ႕အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ ဓမၼသစ္အပုိင္းရွိ က်မ္းခ်က္အမ်ားႀကီးက ေယ႐ႈရဲ႕ဘုရားျဖစ္ျခင္းကုိ အခုိင္အမာေျပာဆုိပါတယ္။ သူဟာ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လူဇာတိအျဖစ္ကုိခံယူ၍ ... ငါတုိ႔တြင္တည္ေနေတာ္မူ”တဲ့ ဘုရားသခင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ “မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္၏ ပုံသဏၭာန္ေတာ္”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ဟာ “လူျပားျပားခ်ပ္ခ်ပ္ေတြ” ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ အတုိင္းအထြာ႐ႈေထာင့္အစုံရွိတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားဟာ အတုိင္းအထြာ႐ႈေထာင့္ေလးခုသာရွိတဲ့ ကမၻာေျမေပၚကုိ လူအျဖစ္ခံယူျခင္းအားျဖင့္လာေရာက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သူ႔ကုိယ္သူဖြင့္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားက ဘာေၾကာင့္ အဲလုိလုပ္ရသလဲ?

ဘုရားသခင္ဘယ္မွာလဲ? သူဘာေၾကာင့္လာရတာလဲ

သစ္သားအိမ္ငယ္ေလးတစ္လုံးမွာ တစ္ဦးတည္းေနထုိင္တဲ့ လယ္သမားအဖုိးအုိတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ပုံျပင္ရွိပါတယ္။ သူ႔အိမ္ေလးနဲ႔ကပ္လ်က္မွာ စပါးက်ီေလးတစ္လုံးရွိပါတယ္။ အရမ္းကုိခ်မ္းေအးတဲ့ ေဆာင္းညတစ္ညမွာ ေအးခဲသြားေလာက္တဲ့အခ်မ္းဒဏ္ကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားရင္း ငွက္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ သူ႔တဲအိမ္ေႏြးေလးထဲကို ျပတင္းေပါက္ကေနတုိးဝင္လာၾကတယ္။ တကယ္ဆုိ စပါးက်ီထဲမွာမွေႏြးတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူက လက္နဲ႔ေဝွ႔ယမ္းေအာ္ဟစ္ရင္း ငွက္ေတြကုိလုံၿခဳံတဲ့စပါးက်ီထဲ ေမာင္းသြင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငွက္ေတြကသူ႔ကုိနားမလည္ၾကဘူး။

အဲဒီခါမွာ အဖုိးအုိက သူလည္း သူတုိ႔လုိငွက္ျဖစ္ရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲ စဥ္းစားမိတယ္။ သူသာငွက္ျဖစ္ရင္ ေသျခင္းကေနလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ တျခားငွက္ေတြကုိ စပါးက်ီထဲ ဦးေဆာင္ေခၚသြင္းႏုိင္မွာေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ လယ္သမားအဘုိးအုိက သခင္ေယ႐ႈ ဘာေၾကာင့္ လူ႔ေလာကကုိႂကြလာခဲ့သလဲဆုိတာ သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ အဘုိးအုိဟာ ငွက္အသြင္မေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကေတာ့ လူသားအသြင္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားအေနနဲ႔လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

(၁) ရွင္ေယာဟန္ ၈း၅၈။ ၁၇း၃
(၂) ရွင္ေယာဟန္ ၁၂း၄၅။ ၁၄း၉
(၃) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၃
(၄) ရွင္မာကု ၂း၅
(၅) ရွင္ေယာဟန္ ၁း၃၊ ၄၊ ၁၈။ ေဟၿဗဲ ၁း၁-၁၃။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၅-၂၀။ ဖိလိပၸိဳ ၂း၆
(၆) ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁၄
(၇) ေကာေလာသဲ ၁း၁၅
(၈) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္