ဘုရားက ုိဘယ္သူဖန္ဆင္းခဲ့တာလဲ?

အရာဝတၳဳတစ္ခုခုျဖစ္တည္လာဖုိ႔ဆုိတာ ေနာက္တစ္ခုကကူညီအစေဖာ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ စာေရးတဲ့သူရွိတယ္။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွာ သီခ်င္းေရးတဲ့သူရွိတယ္။ ပါတီတစ္ခုမွာ ပါတီပြဲက်င္းပတဲ့သူရွိပါတယ္! အစျပဳျဖစ္တည္လာတဲ့အရာဘာမဆုိ သူ႔မွာျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းတရားရွိပါတယ္။

စၾကာဝဠာႀကီးကုိစဥ္းစာၾကည့္ပါ။ အရင္က သိပၸံပညာရွင္ေတြက “steady-state”* ဆုိတဲ့ “တည္ၿငိမ္အေျခအေန”သီအုိရီကုိ လက္ကုိင္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ စၾကာဝဠာႀကီးဟာ အစမရွိဘဲ သူ႔အလိုလို အၿမဲတည္ရွိလာခဲ့ပါတယ္ဆုိတဲ့သီအုိရီပါ။

အခု ပထဝီေျမႀကီးဆုိင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားေတြက “Big bang” (သုိ႔) “မဟာေပါက္ကြဲမႈႀကီး” ကုိ စၾကာဝဠာႀကီး အစျပဳျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကျပန္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေနရာ-အခ်ိန္-ဝတၳဳ-စြမ္းအင္ေပါင္းစပ္ထားတဲ့စၾကာဝဠာႀကီးမွာ ထူးျခားတဲ့အစျပဳျခင္းတစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။

အစကတည္းက အစဥ္တည္ရွိေနခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ (အစတစ္ခုရွိၿပီး) ျဖစ္တည္လာခဲ့တာဆုိကတည္းက တျခားတည္ရွိႏွင့္ၿပီးသားအရာတစ္ခုက ျဖစ္တည္လာေစခဲ့တာ (သုိ႔) ဖန္ဆင္းခဲ့တာျဖစ္ဖုိ႔ပဲရွိပါတယ္။

သဘာဝတရားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလ႔လာတဲ႔အခါမွာ အစဆုိတာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားကေတာ႔တျခားအရာေတြနဲ႔မတူညီတဲ႔ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္္၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္ရပါမယ္ ။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘုရားဟာ သဘာဝတရား၊ လူသားမ်ဳိးႏႊယ္၊ အရာခပ္သိမ္းရွိရွိသမ်ွအရာေတြနဲ႔ မတူညီပါဘူး။ သူဟာ အစဥ္အၿမဲတည္ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူ ဖန္ဆင္းသမွ်အရာေတြကေန မွီခုိမႈကင္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ဘာကိုမွ မွီခိုရန္ မလုိအပ္ဘဲ တစ္သီးပုဂၢလျပည့္စုံေသာ၊ တစ္သီးပုဂၢလတည္ရွိေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအရာဟာ ဘုရားသခင္ကုိ က်မ္းစာက ေဖာ္ျပပုံနဲ႔ ဘုရားက မိမိကုိယ္ကုိ ဖြင့္ျပပုံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ဘုရားက အဲဒီလိုပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနရသလဲ

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စၾကာဝဠာႀကီးကုိ တျခားနည္းနဲ႔ရွင္းျပလုိ႔မရပါဘူး။ သူ႔အလုိလုိနဲ႔ စၾကာဝဌာၾကီးက ျဖစ္လာတယ္ဆုိတာလည္း မျဖစ္နိုင္ပါဘူး အရင္ကတည္းက သူ႔အလိုလို အစဥ္တည္ရွိလာခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဖန္ဆင္းခံအရာတစ္ခုခု ကိုယ္တိုင္ ကလည္း သူ႔ကုိဖန္ဆင္းႏုိင္မွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ပါလဲ?

စၾကာဝဠာႀကီးကုိ ဘုရားကဖန္ဆင္းခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဘုရားကုိ အျခားဘုရားကဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာမွာထားခဲ့တယ္၊ အဲဒီဘုရားကုိလည္း ေနာက္ အျခားဘုရားကဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး တတိယေနရာထားခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ဟာ ယုတၱိမဆန္၊ သဘာဝလည္းမက်ပါဘူး အရစၥတုိတယ္လ္ အခုိင္အမာသုံးသပ္ခဲ့သလုိ ကုိယ္တုိင္ တစ္ခုခုရဲ႕ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမခံရဘဲ အရာရာကုိျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သူ႔အလိုလို ျဖစ္တည္မႈတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္၊ ကုိယ္တုိင္ တစ္ခုခုရဲ႕ေ႐ြ႕လ်ားေစျခင္းမခံရဘဲ အရာရာကုိေ႐ြ႕လ်ားေစတဲ့ ျဖစ္တည္မႈစြမ္းအင္တစ္ခု) ရွိကုိရွိရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ? ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြ မ်ားစြာ ယုတ္ေလ်ာ့ေနာက္ဆုတ္သြားမယ္ဆုိရင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရကုိက ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး ဘယ္လုိမွစတင္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(၁) Kenneth Richard Samples; Connections 2007; Quarter 3; www.reasons.org
(၂) Ibid.

* ဘာသာျပန္ဆုိသူ၏ မွတ္ခ်က္ - “Steady-state” သီအုိရီဟူသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ စတင္အသုံးျပဳလာေသာ စကားလုံးျဖစ္ၿပီး၊ စၾကာဝဠာႀကီးသည္ သူ႔အလိုလို ယခင္ကတည္းက အစဥ္တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး အဆက္မျပတ္ထုတ္လႊတ္ေနေသာ ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္အားျဖင့္ သူ႔ အလိုလို ခ်ဲ႕ကားက်ယ္ျပန္႔လာေနခဲ့သည္ဟူေသာ နကၡတၱေဗဒဆုိင္ရာသီအုိရီတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္