လူ႔ဘဝဟာ ဘာေၾကာင့္ခဲယဥ္းရတာလဲ?

“ဘာေၾကာင့္လဲ?” ဘဝဟာခက္ခဲတဲ့အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရဖုိ႔ နည္းလမ္းရွိသလား?

ဘာေၾကာင့္လူေတြကင္ဆာရၾကသလဲ? ၿမိဳ႕ႀကီးေတြတစ္ခုလုံးကုိေတာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္တတ္တဲ့ငလ်င္ေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ? မိသားစုကုိ မေလာက္တေလာက္ ေကြၽးေမြးဖုိ႔အတြက္ေတာင္ လူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္အလုပ္ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိတာလဲ?

မသိစိတ္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိေမးခြန္းေတြကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေမးၾကမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အသိစိတ္ကေန ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမးခဲပါတယ္။ အသက္ရွင္ဖုိ႔ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း အလုပ္႐ႈပ္လြန္းတဲ့အတြက္ တခဏေလာက္နားေနၿပီး ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာေတာင္ စဥ္းစားဖုိ႔ အခ်ိန္မရၾကပါဘူး။

အဲ- ဒါေပမယ့္ တစုံတရာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ လႈပ္ႏႈိးလာတတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မိဘေတြ ကြားရွင္းျပတ္စဲတယ္။ လမ္းထဲကေကာင္မေလး ျပန္ေပးဆြဲခံရတယ္။ ေဆြမ်ဳိးတစ္ေယာက္ကင္ဆာရတယ္။ ဒါေတြကကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ တခဏေတာ့ လႈပ္ႏႈိးတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥေပကၡာထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထပ္မံအိပ္စက္တတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမလာခင္ အဲဒါဟာ ဒိြဟသေဘာတစ္ခုေလာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ တစ္ခုခုေတာ့မွားေနၿပီဆုိတာ စဥ္းစားလာပါေတာ့တယ္။ တစ္ခုခုေတာ့ လုံးဝလုံးဝ မွားေနၿပီ။ ဒါ ျဖစ္သင့္တဲ့ဘဝမဟုတ္ဘူး!

ဒါဆုိ ဘာေၾကာင့္ အျဖစ္ဆုိးေတြျဖစ္ရတာလဲ? ဒီကမၻာဟာ ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာ မျဖစ္ရတာလဲ?

ဒီ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရွိပါတယ္။ အဲဒါကုိသမၼာက်မ္းစာထဲမွာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါ လူအမ်ားစုၾကားခ်င္တဲ့အေျဖေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး - ကမၻာႀကီးဟာ ဒီအတုိင္းျဖစ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒါဟာ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြခဲ့တဲ့ကမၻာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အံ့ၾသသြားသလား?

ဘာက(သုိ႔)ဘယ္သူက ကမၻာႀကီးကုိ ဒီလုိျဖစ္ေနတာနဲမတူ ထူးျခားေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါသလဲ? ဘာက(သုိ႔)ဘယ္သူက လူတုိင္းအတြက္ အစဥ္အၿမဲ လူ႔ဘဝကို နာက်င္မႈကင္းမဲ့ေအာင္ အာမခံႏုိင္ပါသလဲ?

ဘုရားသခင္တတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ အဲဒါကုိလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားကမလုပ္ပါဘူး။ အနည္းဆုံး အခု မလုပ္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စိတ္ဆုိးၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က “ဘုရားဟာ အရာရာတတ္စြမ္းၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပည့္ဝတယ္ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒါသာမွန္မယ္ဆုိရင္ ဒီကမၻာႀကီးဟာ ဒီအတုိင္းျဖစ္ေနမွာမဟုတ္ဘူး!”လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဒီလုိေျပာတယ္ဆုိတာ ဘုရားက အဲဒီကိစၥအတြက္ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုိ႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္တာက သူ႔အေပၚမလုံမလဲစိတ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္ဆုိရင္ သူ႔နည္းလမ္းေတြကုိ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က နည္းနည္းေလးေတာင္ မေ႐ြ႕ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ?

ဘုရားက မမႈပါဘူး -- သူ ဒီအရာေတြကုိ ခုခ်က္ခ်င္း မေျပာင္းလဲေစပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္းခံခဲ့တဲ့အတုိင္း - သူ႔ကုိ မရွိသလုိ၊ မလုိသလုိက်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ဆံလုိ႔ရတဲ့ကမၻာကုိ - ေပးေနတာေလ။

အာဒမ္နဲ႔ဧဝတုိ႔အေၾကာင္းကုိ သိတယ္မလား? သူတို႔က “တားျမစ္ထားတဲ့အသီး”ကုိ စားခဲ့ၾကတာေလ။ အဲဒီအသီးကုိစားတယ္ဆုိတာက သူတုိ႔ဘုရားေပးတာ(သုိ႔)ေျပာတာကုိ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲေနၿပီး ဘုရားမပါဘဲ ဘဝကုိ ကုိယ့္ဖာသာဆက္တုိးႏုိင္တယ္လုိ႔ဆုိလုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အာဒမ္နဲ႔ဧဝက ဘုရားမပါဘဲ၊ သူတုိ႔ဘုရားလုိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့သေဘာပဲ။ ဘုရားသခင္ထက္ ဘဝမွာ ပုိအေရးပါတဲ့အရာ၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္းထက္ ပုိအဖုိးတန္ရွိတဲ့အရာရွိတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆရွိခဲ့ၾကလုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီကမၻာရဲ႕စနစ္ဟာ -- ၎ရဲ႕ဆုိးဝါးမႈနဲ႔အတူ -- သူတုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈရလာဒ္အေနနဲ႔ ဒီအတုိင္းျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔အေၾကာင္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕အေၾကာင္းပါပဲ၊ ဟုတ္တယ္ဟုတ္? ဘယ္သူက -- အသံထြက္မဟုတ္ေတာင္ အနည္းဆုံး ႏွလုံးသားထဲကေန -- ဘုရားမပါဘဲ ငါ ဒါလုပ္ႏုိင္မယ္ထင္တယ္၊ တစ္ေယာက္တည္း ဒီကိစၥကုိလုပ္လုိက္မယ္၊ အကူအညီေပးတာေတာ့ ကန္ေတာ့ဆြမ္းပဲ- လုိ႔မေျပာဘဲေနသလဲ?

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ဘုရားမပါဘဲ ဘဝ ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဲလုိလုပ္ရသလဲ? ဘုရားသခင္ထက္ ပုိအေရးႀကီးတဲ႔အရာ၊ ပုိတန္ဖုိးရွိတဲ့အရာ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ခံယူခ်က္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးမွာရွိလုိ႔ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မတူညီတဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့ မတူညီတဲ့အရာေတြရွိေပမယ့္ သေဘာထားခံယူခ်က္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ- ဘုရားဟာ ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆုံးမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကယ္တမ္းေတာ႔ ဘုရားမပါပဲလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနၾကတာပဲေလ။

အဲဒီအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕တုံ႔ျပန္ခ်က္က ဘာလဲ?

ဘုရားသခင္က လူေတြကို လုပ္ခြင္႔ ျပဳလုိက္ပါတယ္။ လူေျမာက္မ်ားစြာဟာ ဘုရားရဲ႕လမ္းစဥ္နဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ တျခားလူေတြ (သုိ႔) သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ေ႐ြးခ်ယ္မႈရဲ႕ နာက်င္တဲ့ရလာဒ္ေတြကုိ ခံစားေတြ႔ႀကံဳရပါတယ္။

ဥပမာ- လူသတ္မႈ၊ လိင္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ေလာဘ၊ အေယာင္ေဆာင္မႈ/လိမ္ညာမႈ၊ အသေရပ်က္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈ၊ စသည္ျဖင္႔ ဒါေတြအားလုံးဟာ ဘုရားသခင္ကုိ မိမိဘဝထဲမွာ ဆက္သြယ္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေပးဖုိ႔ ျငင္းဆုိသူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ဘဝအတြက္ သင့္ေတာ္တယ္ထင္တဲ့အရာအတုိင္း စခန္းသြားေနၾကတဲ့အတြက္ သူတုိ႔နဲ႔အတူ အျခားသူမ်ားလည္း ဒုကၡခံစားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဟာေတြအေပၚ ဘုရားရဲ႕အျမင္ကဘာလဲ? ဘုရားဟာေစ်းမကုိင္ပါဘူး။ တကယ္ဆုိ ဘုရားဟာ ေရွ႕ကုိကုိင္းညႊတ္လာတယ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားႀကီးမားတယ္ဆုိတာကုိ အမွန္အတုိင္းေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ သူက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူ႔ထံလွည့္ျပန္ဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္၊ ဒါမွကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝအစစ္အမွန္ကုိ သူေပးႏုိင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက “ဝန္ေလး၍ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔၊ ငါ့ထံသုိ႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလုံး သူ႔ထံသြားလုိတာမဟုတ္ဘူး။ ေယ႐ႈက ဒီကိစၥကုိ မွတ္ခ်က္ခ်တဲ့အေနနဲ႔ “အုိ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၊ သင္သည္ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိ သတ္ၿမဲရွိ၏။ သင္ရွိရာသုိ႔ေစလႊတ္ေသာသူတုိ႔ကုိလည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၿမဲရွိ၏။ ၾကက္မသည္ မိမိသားငယ္တုိ႔ကုိ အေတာင္ေအာက္၌ စု႐ုံးသကဲ့သုိ႔ သင္၏သားတုိ႔ကုိစု႐ုံးေစျခင္းငွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ငါအလုိရွိၿပီ။ သင္မူကား အလုိမရွိ။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ဆက္သြယ္မႈအတြက္ ရည္ညႊန္းၿပီး “ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မုိက္၌မသြားမလာ။ အသက္၏အလင္းကုိ ရလိမ့္မည္” လုိ႔ ေျပာခ့ဲပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘဝဟာ မတရားတဲ့အခါမွာေကာ? အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘဝကုိ ႐ုိက္ခတ္ ဆုိးဝါးတဲ့အေျခအေနေတြကေကာ? ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဓားစာခံျပဳျခင္းခံေနရတယ္လုိ႔ ခံစားတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္ အျခားသူမ်ားရဲ႕အလြန္ဆုိးဝါးတဲ့မတရားျပဳျခင္းကုိခံခဲ့ရတယ္ဆိုတာ သတိရဖုိ႔သင့္ပါတယ္။ သင္ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနတာကို ဘုရားသခင္ကသင္ထက္ေတာင္ပိုျပီးနားလည္ေနပါတယ္ ေယ႐ႈ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္စား ဒုကၡခံစားခဲ့တာေလာက္ ဒီဘဝမွာပုိနာက်င္တာ ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး။ သူဟာ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိခံရတယ္၊ သူ႔ကုိမယုံၾကည္သူေတြရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းကုိခံရတယ္၊ အေသသတ္ျခင္းမခံရခင္ ႐ုိက္ႏွက္ညွင္းပန္းျခင္းကုိခံရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ လက္ဝါးကားတုိင္မွာ လူ႔အျမင္၌ အသေရမဲ့စြာ သံေခ်ာင္းနဲ႔႐ုိက္ထားျခင္းကုိခံရၿပီး တျဖည္းျဖည္း အသက္႐ွဴက်ပ္ေသဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိဖန္ဆင္းခဲ့သူျဖစ္ေပမယ့္ လူသားေတြကုိ သူ႔ကုိ အဲဒီလုိလုပ္ခြင့္ေပးပါတယ္။ အဲဒါ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာတာ ျပည့္စုံေစဖုိ႔နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ကုိ အျပစ္မွလႊတ္ေပးဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ေယ႐ႈအတြက္ အ့ံၾသထိတ္လန္႔စရာမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္လာမယ့္ အေသးစိတ္အတိအက်၊ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ ႐ွက္ဖြယ္ျပဳျခင္းေတြကုိ ႀကိဳတင္သိျမင္ခဲ့ၿပီးသားပါ။ “ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔တက္ႂကြေတာ္မူစဥ္၊ လမ္းခရီး၌ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာတပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သုိ႔ေခၚ၍၊ ငါတုိ႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ယခုသြားၾက၏။ လူသားသည္ ယဇ္ပုေရာဟတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာတုိ႔လက္သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေသျပစ္ကုိစီရင္ၾကလိမ့္မည္။ လူသားအား ျပက္ရယ္ျပဳျခင္း၊ ႐ုိက္ပုတ္ျခင္း၊ လက္ဝါးကားတုိင္မွာ႐ုိက္ထားျခင္းကုိ ျပဳေစျခင္းငွာ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔လက္သုိ႔ အပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

ေၾကာက္႐ြံ႕ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခု ကုိယ့္အေပၚက်ေရာက္လာမယ္ဆုိတာ ႀကိဳသိေနတယ္လုိ႔ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈဟာလည္း ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပင္းထန္တဲ့ခံစားမႈ ပရိေဒဝကုိ ခံစားတတ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိဖမ္းေတာ့မယ္ဆုိတာသိတဲ့ညမွာ ဆုေတာင္းဖုိ႔သြားတယ္။ သြားတဲ့အခါမွာ အေဖာ္ေတြေခၚသြားပါတယ္။ “ေပတ႐ုႏွင့္ ေဇေဗဒဲသားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ကုိ ေခၚသြား၍၊ ႏွလုံးမသာ စိတ္ပူပန္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ေယ႐ႈက၊ ငါသည္ေသေလာက္ေအာင္ စိတ္ႏွလုံး အလြန္ညႈိးငယ္ျခင္းရွိ၏။ ဤအရပ္၌ ငါႏွင့္အတူေစာင့္၍ေနၾကေလာ့ဟု တပည့္ေတာ္သုံးေယာက္တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိမွ အနည္းငယ္လြန္ျပန္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍ အကြၽႏု္ပ္အဖ၊ ဤခြက္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိ လြန္သြားႏုိင္လွ်င္ လြန္သြားေစေသာဝ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္အလုိရွိသည္အတုိင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ္အလုိရွိသည္အတုိင္း ျဖစ္ပါေစေသာဝ္ဟု ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။” ေယ႐ႈက မိတ္ေဆြသုံးေယာက္ဆီ သူ႔အတြင္းခံစားခ်က္ေတြကုိေျပာျပေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕စိတ္ဆင္းရဲျခင္းအတိမ္အနက္ကုိ နားမလည္ၾကပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းရာကေနျပန္တဲ့အခါမွာလည္း သူတို႔အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတာကုိေတြ႔ျပန္တယ္။ ေယ႐ႈဟာ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ အလြန္အမင္းဝမ္းနည္းျခင္းေတြကုိ တစ္ဦးတည္းျဖတ္သန္းရတာ ဘယ္လုိလဲဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ ခရစ္ဝင္က်မ္းထဲက ရွင္ေယာဟန္ေရးသားတဲ့ေနရာမွာ အနစ္ခ်ဳပ္ေတြ႔ရပါတယ္- “ထုိသူသည္ ဤေလာက၌ရွိေတာ္မူၿပီ။ ဤေလာကကုိလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤေလာကသည္ ထုိသူကုိမသိ။ သူသည္ မိမိေဒသအရပ္သုိ႔ ႂကြလာေသာ္လည္း၊ မိမိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထုိသူကုိ လက္မခံဘဲေနၾက၏။ ထုိသူကုိလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။” “ေလာကီသားတုိ႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္သားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္မည္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကုိရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

ဒီကမၻာေလာကမွာ နာက်င္မႈေတြ၊ မခ်ိတင္ကဲဒုကၡခံစားမႈေတြရွိတယ္ဆုိတာ ေမးစရာေတာင္မလုိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕အရာေတြက အျခားသူမ်ားအေပၚ အတၱဆန္ၿပီး မုန္းတီးတဲ့အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ တခ်ဳိ႕အရာေတြအတြက္ေတာ့ ဒီေလာကမွာ ရွင္းျပခ်က္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အား သူ႔ကုိယ္သူေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က သူလည္းထုိနည္းတူခံစားခဲ့ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ နာက်င္မႈနဲ႔လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ နားလည္တယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိအသိေပးပါတယ္။ ေယ႐ႈက သူ႔တပည့္ေတာ္ေတြကုိ “ၿငိ္မ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သင္တုိ႔အား ငါေပး၏။ ေလာကီသားတုိ႔ေပးသကဲ့သုိ႔ ငါေပးသည္မဟုတ္။ သင္တုိ႔ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေစႏွင့္။” လုိ႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ဖုိ႔၊ စိတ္ညစ္ဖုိ႔အေၾကာင္းေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရင္ဆုိင္တဲ့ျပႆနာထက္ ပုိႀကီးမားတဲ့ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သူက ဘုရား၊ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားပဲေလ။ အစဥ္အၿမဲတည္ရွိခဲ့တဲ့သူ၊ စၾကာဝဠာတစ္ခုလုံးကိုေတာင္ အလြယ္တကူ ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့သူပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္လည္း က်ေနာ္တု႔ိအေၾကာင္းကုိ ႏွ႔ံႏွံ႔စပ္စပ္၊ အေသးအမႊား၊ အေရးမပါတဲ့ အေသးစိတ္ကအစ ခေရေစ့တြင္းက် သိတဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနေသာ္ၿငားလည္း၊ သူ႔အေပၚမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဘဝနဲ႔ရင္းျပီး အားကိုးတယ္ဆုိရင္ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈက “သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိအမွီျပဳ၍ ၿငိ္မ္သက္ျခင္း ရွိေစျခင္းငွာ ဤစကားကုိငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တုိ႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ခံၾကရလိ္မ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မစုိးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကုိေအာင္ၿပီ” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အဆုံးစြန္ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈ -- ေသျခင္း -- ကုိပင္ ႀကံဳေတြ႔ၿပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သာ သူ႔ကုိယုံၾကည္မယ္ဆုိရင္ သူက ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘဝရဲ႕ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြထဲကေန လမ္းျပၿပီးေတာ့ ထာဝရအသက္ဆီကုိ ေခၚေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီဘဝကုိ ဘုရားပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ျဖတ္သန္းႏုိင္ပါတယ္။ ေယရႈက “တရားေတာ္မူေသာအဖ၊ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိမသိေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္သိပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ထုိသူတုိ႔သည္ သိၾကပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိခ်စ္ေတာ္မူေသာေမတၱာသည္ သူတုိ႔၌ရွိေစျခင္းငွာ၎၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔၌ရွိေစျခင္းငွာ၎၊ ကုိယ္ေတာ္၏နာမကုိ အကြၽႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔အား ျပညႊန္ပါၿပီျဖစ္၍ အစဥ္ျပညႊန္ပါမည္”၁၀ လုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

“ဘဝဟာ ဘာေၾကာင့္ခဲယဥ္းရတာလဲ?” လုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေမးမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီေမးခြန္းရဲ႕အေျဖကေတာ့ ဘုရားရဲ႕ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ သိရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိစတင္မလဲဆုိတာ သိခ်င္တယ္ရင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘုရားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သိရွိျခင္းကုိ ဖတ္႐ႈပါ။

(၁) ရွင္မႆဲ ၁၁း၂၈
(၂) ရွင္မႆဲ ၂၃း၃၇
(၃) ရွင္ေယာဟန္ ၈း၁၂
(၄) ရွင္မႆဲ ၂၀း၁၇-၁၉
(၅) ရွင္မႆဲ ၂၆း၃၇-၃၉
(၆) ရွင္ေယာဟန္ ၁း၁၀-၁၂
(၇) ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၇၊ ၁၆
(၈) ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၂၇
(၉) ရွင္ေယာဟန္ ၁၆း၃၃
(၁၀) ရွင္ေယာဟန္ ၁၇း၂၅-၂၆

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္