ဘုရားသခင္ စစ္မွန္ရဲ႕လား?

သိပၸံပညာရပ္က ဘုရားကုိယုံၾကည္ဖုိ႔ လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းအရင္း ေပးပါတယ္။ ဒီအဲန္ေအက ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ?

ၿဗိတိသွ်အေတြးအေခၚပညာရွင္ ေဒါက္တာအန္ေထာ္နီဖလူးဟာ ဘုရားမဲ့ဝါဒအတြက္ အဓိကေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စကားစစ္ထုိးပြဲတစ္ခုၿပီးတစ္ခု တက္ႂကြစြာပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သိပၸံဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက သူ ျငင္းပယ္လိ႔ုမရတဲ့ ေကာက္ခ်က္ခ်စရာအေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ဒီဇင္ဘာတုန္းက ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုမွာ “မဟာဉာဏ္ပညာဟာ အသက္ရဲ႕ဇစ္ျမစ္နဲ႔ သဘာဝရဲ႕ ခက္ခဲနက္နဲမႈေတြအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ရွင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ရွင္းျပခ်က္ထဲမွာ အင္မတန္အေရးပါတာက ဒီအဲန္ေအရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ ဒီမွာၾကည့္ပါ။

ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားခ်က္ေရးသားမႈ -
signs for Intelligent Design
ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားခ်က္ေရးသားမႈ -
signs for Intelligent Design

က်ေနာ္တု႔ိဆဲလ္ေတြထဲက ဒီအဲန္ေအဟာ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုနဲ႔ အလြန္တူပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ကဓာတ္ပုံထဲမွာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုဟာ (ဘုိင္နရီကုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုအစုံ သေကၤတစနစ္လုိ႔ေခၚတဲ့) ဂဏာန္းတစ္,ေတြနဲ႔သုညေတြ တသီတတန္းႀကီးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ဆုိတာ သင္ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ တစ္ေတြနဲ႔သုညေတြ အစီအစဥ္ခ်ေပးျခင္း၊ ေနရာခ်ေပးျခင္းဟာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္ကုိ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေစတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထုိနည္းတူစြာ၊ ဒီအဲန္ေအဆုိတာ ဓာတုပစၥည္းေလးမ်ဳိးနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး A, T, G, C ဆုိၿပီး အကၡရာေတြနဲ႔ အတုိေကာက္မွတ္သားပါတယ္။ ဂဏာန္းတစ္ေတြ၊ သုညေတြနဲ႔ အလားတူစြာ အဲဒီအကၡရာေတြဟာ လူ႔ဆဲလ္ထဲမွာ ခုလုိ အစီအစဥ္တက်တည္ရွိေနပါတယ္ - CGTGTGACTCGCTCCTGAT စသည္အားျဖင့္ေပါ့။ သူတုိ႔ ေသေသသပ္သပ္စီစဥ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္အတုိင္း ဆဲလ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ညႊန္ၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အံ့ၾသစရာေကာင္းတာကေတာ့ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဆဲလ္တုိင္းမွာရွိတဲ့ ေနရာေသးေသးေလးထဲမွာ ဒီ သေကၤတစနစ္ကုတ္ဟာ အကၡရာေပါင္းသုံးဘီလီယံေတာင္ ရွည္တာပါပဲ!!

ဆဲလ္တစ္ခုထဲက ဒီအဲန္ေအအခ်က္အလက္ပမာဏကုိ အကုန္ဖတ္ဖုိ႔ဆုိရင္၊ “တစ္စကၠန္႔အကၡရာသုံးခုႏႈန္းနဲ႔ အဲဒီကုတ္ကုိဖတ္ဖုိ႔က ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ႏွစ္ ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔နဲ႔ညေတာက္ေလွ်ာက္ဖတ္ရင္ေတာင္ေပါ့။” ခဏေနဦး၊ ဒီ့ထက္မကရွိေသးတယ္။

သင့္ ဒီအဲန္ေအရဲ႕ ၉၉.၉% ဟာ အျခားလူရဲ႕ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ တူညီတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ သင့္ကုိ တမူထူးျခားေစတာကေတာ့ သင့္ဆဲလ္ေတြထဲမွာ သုံးဘီလီယံေသာ အကၡရာေတြဘယ္လုိစီထားသလဲ ဆုိတဲ့အထဲက မတူညီတဲ့အစိတ္အပုိင္းေလးေၾကာင့္ပါပဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ယူအက္စ္အစုိးရဟာ လူမႈလုံၿခံဳေရးနံပါတ္ဂဏာန္းကုိးလုံး အစဥ္လုိက္စီထားေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ထဲကလူတုိင္းကုိ ဘယ္သူဘယ္ဝါဆုိတာ ခြဲျခားထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ထဲက ဆဲလ္တုိင္းမွာရွိတာကေတာ့ သင္သာပုိင္တဲ့ သုံးဘီလီယံအကၡရာ ဒီအဲန္ေအဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈႀကီးပါပဲ။ အဲဒီသေကၤတစနစ္္က သင္ဟာဘယ္သူဘယ္ဝါဆုိတာ ျဖစ္ေစသလုိ သင့္ဆဲလ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပုံကုိလည္း အဆက္မျပတ္ ညႊန္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီအဲန္ေအအေရးႀကီးလဲ သင္သိျမင္ႏိုင္ပါတယ္

လူ႔ဒီအဲန္ေအဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ လမ္းေၾကာင္းမွတ္သားပုံျပေပးေသာ “လူသားဂ်ီႏုန္း*စီမံကိန္း” ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာဖရန္႔စစ္စ္ေကာလင္းစ္က “ဒီအဲန္ေအဟာ ဆဲလ္မွာရွိတဲ့ သက္ရွိကလာပ္စည္းရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မွာ ရွိေနၿပီးေတာ့၊ ညႊန္ၾကားေပးတဲ့ ဇာတ္ညႊန္းတစ္ခု၊ ေဆာ့ဝဲရ္ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုလုိ ျမင္ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္အထူးျပဳ ပယ္ရီမာရ္ရွယ္လ္က အဲဒါကုိ ညႊန္းဆုိေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ “ပုံစံျပဳျခင္းမခံရတ့ဲ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ုိဂရမ္ဆုိတာမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွမရွိပါဘူး။ သေကၤတစနစ္တစ္ခုလား၊ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာစကားအသုံးျပဳၿပီးေပးပုိ႔တဲ့ သတင္းစကားတစ္ခုလား စသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အလြန္တရာ ထက္ျမက္တဲ့ဉာဏ္ရည္ဆုိတာ ရွိစၿမဲပါ။” လုိ႔ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယခင္ဘာသာမဲ့ဝါဒီ ေဒါက္တာအန္ေထာ္နီဖလူး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တဲ့အတုိင္းပါပဲ- ဒီ ဆဲလ္ကုိညႊန္ၾကားတဲ့ သုံးဘီလီယံရွိေသာ အကၡရာသေကၤတစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိေမးတာ သဘာဝက်လွပါတယ္။ ဘယ္သူက ဒီစာေတြကုိေရးခဲ့တာလဲ? ဘယ္သူကမ်ား ဆဲလ္ထဲမွာ ဒီ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ကုိ ထားရွိခဲ့တာလဲ?

အဲဒါဟာ သဲေသာင္ျပင္မွာ ေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔မွ “မုိက္က မီရွဲလ္ကုိ ခ်စ္တယ္” လုိ႔ ေသာင္ျပင္မွာေရးထားတာကုိ ေတြ႔ရသလုိပါ။ ကမ္းေျခကုိလွိမ့္တက္လာတဲ့ ေရလႈိင္းေတြက ဒါကုိလာမေရးဘူး၊ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ေရးထားတာျဖစ္တယ္ဆုိတာ သင္သိေနတယ္ေလ။ ဒါ က်ေနာ္ေပးခ်င္တဲ့သတင္းစကား အတိအက်ပါ။ ရွင္းလင္းတဲ့ေျပာဆုိခ်က္ပါပဲ။ ခုနကေျပာသလုိ၊ ဆဲလ္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကုိ သတင္းေပးပုိ႔ညႊန္ၾကားေပးေနတဲ့ ဒီအဲန္ေအဖြဲ႔စည္းမႈဆုိတာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး သုံးဘီလီယံစာမွ် အကၡရာတင္ထားတဲ့ ဇာတ္ညႊန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဆဲလ္ေတြထဲက ေခတ္မွီဆန္းျပားတဲ့ သတင္းေပးပု႔ိျခင္း၊ စာဝွက္ေရးျခင္း၊ ျဖစ္တည္ေနျခင္းကုိ ဘယ္သူဘယ္လုိရွင္းျပနုိင္မလဲ?

၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၆ မွာ သမၼတကလင္တန္က လူ႔ဂ်ီႏုန္း*အစီအစဥ္ခ်ျခင္းအမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးသူမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူက “ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားက အသက္ကုိဖန္ဆင္းတဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕အသန္႔ရွင္းဆုံး၊ အမြန္ျမတ္ဆုံးေသာလက္ေဆာင္ရဲ႕ သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ လွပျခင္း၊ အ့ံဖြယ္ေကာင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပုိၿပီးရင္သပ္႐ႈေမာေနၾကရပါတယ္။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ လူသားဂ်ီႏုန္းစီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရမွဴး ေဒါက္တာဖရန္႔စစ္စ္ေကာလင္းစ္လည္း သမၼတကလင္တန္ေနာက္ကေန စင္ျမင့္ေပၚလုိက္တက္ၿပီး ေျပာတာက- “အရင္တုန္းက ဘုရားကသာသိခဲ့တဲ့ ခုလုိမ်ဳိးသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရးစာအုပ္ရဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ပထမဆုံးေျခလွမ္း လွမ္းခြင့္ရၿပီဆုိတာသိရတာ က်ေနာ့္အတြက္ ေၾသာခ်မွင္သက္စရာပါပဲ။” လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ခႏၶာကုိယ္ထဲက ဒီအဲန္ေအဖြဲ႔စည္းမႈကုိၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဉာဏ္ရည္သာလြန္တဲ့ (မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္ သာလြန္တဲ့) ဖန္တီးမႈပုံစံရွိေနမွန္း က်ေနာ္တုိ႔ ျငင္းဆုိလုိ႔မရပါဘူး။

သမၼာက်မ္းစာ (ယင္းကုိယ္တုိင္ပင္ အံ့ဖြယ္ရာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲတဲ့) အဆုိအရ- ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ျဖစ္တည္မႈရဲ႕“ဖန္တီးရွင္” ျဖစ္႐ုံမက က်ေနာ္တုိ႔ျဖစ္တည္မႈကုိ အဓိပၸာယ္ျပည့္စုံေစတဲ့ “ဆက္သြယ္မႈ” ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘဝမွာေတာင့္တတဲ့ အေဖာ႒ဗၺာရုံဆုိင္ရာ (သုိ႔) လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မျပဳနုိင္ေသာ စြမ္းအားမ်ား- ဥပမာ၊ ဘယ္လုိအေျခအေနမဆုိရင္ဆုိင္ႏုိင္တဲ့သတၱိ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အခ်စ္ခံရတယ္ဆုိတာသိနားလည္ျခင္း - ဒါေတြကုိ ဘုရားတစ္ပါးတည္းကသာ က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔ကုိ နာခံကုိးစားတဲ့အခါ ေပးသနားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဘဝမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အႀကီးမားဆုံးနဲ႔ ယုံၾကည္အားထားရဆုံးေသာလမ္းျပရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဆဲလ္ေတြကုိညႊန္ၾကားဖုိ႔ ဒီအဲန္ေအကုိ ျပဳလုပ္ေမာင္းႏွင္တဲ့အတုိင္းပဲ၊ သူ႔ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႔နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္၊ ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔အသက္တာ အသုံးဝင္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ လမ္းျပညႊန္ၾကားေနပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ခ်စ္လုိ႔ပါပဲ။

ဘာေၾကာင့္ ဒီအဲန္ေအ အေရးႀကီးပါသလဲ? အဲဒါ ဘုရားရွိမွန္း သက္ေသတစ္ခုပါ။ သူက က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္ခႏၶာေတြကုိ ပုံစံျပဳတယ္။ အဲဒီလုိပဲ သင့္အသက္တာကုိ ပုံစံျပဳဖုိ႔လည္း ယုံၾကည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ ကြၽမ္းဝင္ဆက္သြယ္မႈတစ္ခု အစျပဳဖူးၿပီလား? အဲလုိဆက္သြယ္မႈကုိ အစျပဳႏုိင္တာက- “ဘုရားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သိျခင္း” ကေနပါပဲ။

“ဘုရားသခင္ စစ္မွန္လား?” ဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိေျဖတဲ့ ပုိမုိအေထာက္အထားမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘုရားရွိသလား?ကုိ ဖတ္႐ႈပါ။

(၁) Healthy-elements.com/atheists.html
(၂) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006, p 1.
(၃) Ibid.
(၄) Ibid, p 125.
(၅) Ibid, p 102.
(၆) Perry Marshall, information engineer, cosmicfingerprints.com. (Other concepts in this article also may be attributed to Perry Marshall.)
(၇) Francis S. Collins, The Language of God, p 2.
(၈) Ibid, p 3.

* ဘာသာျပန္ဆုိသူ၏မွတ္ခ်က္ - ဂ်ီႏုန္းဟူသည္ ဆဲလ္ (သုိ႔မဟုတ္) သက္ရွိတစ္ခုအတြင္းရွိ မ်ဳိးေစ့ဗီဇမ်ားအားလုံးစုစည္းမႈကုိ ေခၚဆုိသည္။

ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္မႈ ဘယ္လုိအစျပဳမလဲ?

ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္

ေဆာင္းပါးကုိေဝမွ်ရန္